Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Geslaagde VIAG-IMG themamiddag op 21 juni jl

04/07/2017

Het thema van deze middag was “Verbinden”,  als middel om mensen en machines respectievelijk tot elkaar te brengen en aan elkaar te knopen met als doel een adequate informatievoorziening, in ieder geval binnen het gemeentelijke domein. Naast verbinding(en) gaat er ook nog “Informatie” over dat lijntje. Dat is niet alleen tussen mensen zo, maar ook tussen machines (IoT). Ondanks dat er verbindingen is kan het zijn dat de boodschap (de betekenis) niet overkomt zoals de zender het bedoeld heeft.

Samen verbinden, het is buiten mooier dan overdag….. Die is gek, wat staat daar? Toch is die laatste zin syntactisch juist maar semantisch niet. Wat betekent het?

Wat we hiermee willen aangeven is dat een van de grootste uitdagingen was en is, niet zozeer het technische aan elkaar knopen van systemen, maar zorgen dat de betekenis van de informatie en de onderlinge gegevens gelijk is en blijft.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten bestuurders en ambtenaren op de diverse niveaus en binnen de verschillende vakgebieden elkaar nog meer gaan vinden (= verbinden) en elkaars werelden begrijpen om uiteindelijk de goede keuzes te kunnen maken die leiden tot een gezonde informatievoorziening, die vervolgens nodig is om te komen tot goed opdrachtgeverschap en goede besluitvorming.

We zien met de invoering en doorontwikkeling van het GDI dat er een basis is gelegd om zaken met elkaar te verbinden en standaard voorzieningen aan te bieden. Dat is mooi!

Bij gedecentraliseerde taken zouden gemeenten eigenlijk centraal moeten worden gefaciliteerd in de informatievoorziening, juist omdat bedrijfsleven en burgers ons zien als één overheid met de (vestigings)gemeente als eerste aanspreekpunt waarbij iedere gemeente over dezelfde (gemeente overstijgende) informatie moet kunnen beschikken.

Patricia Croese heeft stilgestaan bij (Digitale) transitiemanagement, Paul Willockx  bij Het European e-Competence Framework (e-CF) en Koen Wortmann van de VNG en de voorzitters van de VIAG en IMG hebben uitvoerig stilgestaan bij de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering GGU

De presentaties zijn beschikbaar op onze website, klik hier