Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Onderzoek ‘Regie op gegevens’ nadert afronding

04/07/2017

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek naar regie op gegevens gebruikers aanbesteed. Het onderzoek loopt nog en wordt gehouden naar aanleiding van een motie van Ingrid de Caluwé (VVD) en Fatma Koser Kaya (D66). De resultaten ervan worden eind juni gepresenteerd, zo laat minister Plasterk weten.

Inzage in budget en termijn

De Caluwé en Koser Kaya dienden een motie in om gebruikers de regie te laten krijgen over hun eigen gegevens die de overheid heeft. Ze willen inzage binnen welk termijn dit kan en welk budget daarbij gerealiseerd kan worden. Het doel is dat gebruikers kunnen zien welke functionaris welke gegevens heeft ingezien, gebruikt heeft of aan een ander verstrekt heeft. Ook willen ze de mogelijkheid voor burgers om zelf instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonlijke gegevens automatisch kan worden verstrekt.

Snel duidelijkheid verwacht

Inmiddels heeft het ministerie van BZK het programma ‘Burgers en bedrijven in regie op hun gegevens’, kortweg ‘Regie op Gegevens’, opgestart om invulling aan de motie te geven. De lessen van het programma worden eind juni gepresenteerd. Later gebeurt dit ook schriftelijk. Na de zomer worden ze aan de Kamerleden gestuurd.

Bron: Binnenlandbestuur Digitaal