Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Online magazine Open Standaarden 2016

04/07/2017

De monitor Open Standaardenbeleid brengt jaarlijks in kaart of het ‘pas toe of leg uit’-principe door overheidsorganisaties is ingevoerd en wordt nageleefd.

Bureau Forum Standaardisatie presenteert de Monitor Open Standaarden 2016 nu ook als een als online magazine. Wat zijn de best scorende overheidsproducten- en diensten? Maar ook: wat zijn open standaarden precies, waarom worden ze gebruikt en wat is het beleid? Inhoudelijk verzorgen minister Henk Kamp en Digicommissaris Bas Eenhoorn de aftrap.

De monitor Open Standaardenbeleid bestaat grofweg uit drie delen:

  1. Gebruiksgegevens per standaard
    Bij dit onderdeel wordt getracht een beeld te schetsen van de adoptieontwikkeling per standaard.
  2. De toepassing van open standaarden in de GDI voorzieningen
    Bij 40 voorzieningen (GDI en overig generiek) wordt bekeken of deze, de voor die voorziening relevante open standaarden, worden toegepast.
  3. De toets op de naleving van ‘pas toe of leg uit’
    Hierbij wordt beoordeeld of overheidspartijen de verplichte open standaarden correct uitvragen in aanbestedingen (conform het pas-toe-of-leg-uit-beleid)