Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Archiving By Desing, casus Omgevingswet

04/07/2017

 

Het UIVO-I project organiseert op 11 september 2017 een scrum sessie Archiving by Design. De voorhanden casus is: de Omgevingswet. De sessie is een expertbijeenkomst waarin concrete uitspraken worden gedaan over de wijze waarop ketenarchivering  tbv de uitvoering van de Omgevingswet efficiënt en doelmatig kan worden ingericht.

Er zijn drie concrete vragen die moeten worden beantwoord. Dat zijn:

  1. Op welke wijze moet de archieffunctie van de samenwerkingsruimten die de Omgevingswet ondersteunen, worden ingericht?
  2. Welke gezamenlijke voorzieningen moeten worden ingericht voor een effectieve archieffunctie?
  3. Kan de door UIVO-I ontwikkelde Zaaktypecatalogus (ZTC) effectief worden aangesloten op bestaande Selectielijsten?

De organiserende partij is het UIVO-I project. De sessie wordt ondersteund door de VNG (met name de archiefcommissie), KING, en de wg Omgevingswet van KVAN/BRAIN. Naast deze partijen worden deelnemers gevraagd van het Nationaal Archief, DSO, JustId, UvA, G32, VIAG en IMG100.000+.

Het is geen open inschrijving, maar het is een doelgerichte expertsessie op uitnodiging.  Zij zien graag mensen die verstand hebben (op conceptueel niveau, dus geen uitvoerend of technisch niveau) van procesarchitectuur, van zaaktypecatalogi en van het inrichten van een digitale archieffunctie. 

Mochten er bijvoorbeeld architecten of archiefspecialisten zijn die zich hierin herkennen, dan zijn ze van harte welkom om hun interesse aan te geven. Dit kan via Frans Smit info@fpsmit.nl.

De definitieve uitnodiging volgt.