Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De Kwaliteitscirkel Basisregistraties is (bijna) rond

22/08/2017

 

Met de gegevens uit de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) kan ook de kwaliteit van de andere basisregistraties verder worden opgewerkt, vertellen Caspar Remmers van de Waarderingskamer en André van Brussel, projectleider Kwaliteitscirkel Basisregistraties bij ICTU.

Dankzij de voor aansluiting noodzakelijke BAG-WOZ-koppeling heeft de LV WOZ nu al geleid tot een aanzienlijke verbetering van de gegevenskwaliteit bij gemeenten. Het gebruik van de LV WOZ brengt ook verschillen met andere basisregistraties aan het licht. Daarmee verbetert de kwaliteit van het stelsel van basisregistraties. Dat is ook het doel van de Kwaliteitscirkel Basisregistraties, het project dat gegevensbeheerders inzicht biedt in de kwaliteit van hun gegevens in relatie tot andere basisregistraties. Inmiddels is op stelselniveau al twee keer gekeken naar de relaties tussen de basisregistraties, vertelt André van Brussel. ‘In de tweede helft van het jaar willen we de volgende meting laten doen.’

Afwijkingen

‘De WOZ-gegevens kunnen de informatiekwaliteit van de andere basisregistraties in perspectief helpen brengen, zodat er betere acties kunnen worden genomen’, vervolgt Van Brussel. ‘Ze helpen onder meer om de kwaliteit van BRP, BAG en Handelsregister verder te verhogen. Bij onze eerste metingen, waren de WOZ-gegevens slechts in een beperkte set beschikbaar. Desondanks ontdekten we dat er mensen als bewoner stonden ingeschreven in panden die gesloopt waren, of die volgens de BAG een zorg- of onderwijsfunctie hadden. De WOZ maakt dan het feitelijk gebruik van deze gevallen duidelijk, terwijl de BAG laat zien wat er ooit op de vergunning stond. Ligt dat dan aan de BAG, aan de BRP of aan alle twee? Dat moet je uitzoeken. Een vergelijking van de BAG met het Handelsregister levert soortgelijke situaties op. Je praat over pakweg 10.000 afwijkingen. Op zich niet veel, maar de aangetroffen gevallen blijken merendeels langer dan een jaar te bestaan. Je krijgt toch minstens eens per jaar post van de overheid? Dat is dan misschien niet aangekomen.’

Kwaliteit bewaken

Op 1 à 1,5 procent van alle WOZ-beschikkingen die jaarlijks de deur uitgaan, komen bezwaren van burgers en bedrijven. Die worden allemaal nagelopen. ‘Als bezwaar wordt gemaakt tegen de waarde, kunnen gegevens als grootte of bouwjaar onjuist blijken’, aldus Caspar Remmers. ‘De WOZ krijgt hierdoor veel signalen terug, die anders onopgemerkt zouden blijven. Daar kunnen andere basisregistraties van meeprofiteren. Dat na een beschikkingenronde ruim 98 procent van de objecten ongewijzigd blijft, maakt trouwens duidelijk dat de WOZ-kwaliteit al behoorlijk consistent is.

‘En toch, elke afwijking is er één te veel. Op het moment dat jij op het WOZ-waardeloket naar jouw woning kijkt en merkt dat gegevens niet kloppen, heeft de overheid het in jouw ogen niet goed gedaan. Fouten in de relaties tussen basisregistraties kunnen nare gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor een hypotheekaanvraag, of voor huurtoeslag. Daarom is het belangrijk dat de mensen die basisregistraties beheren, goed oog houden voor de gegevenskwaliteit. Niet alleen afgaan op wat vanzelf wordt gemeld, maar ook processen inrichten om zelf veranderingen op te sporen.’

Verbanden blootleggen

Van Brussel staat te trappelen om aan de hand van de LV WOZ de WOZ zelf te meten, bijvoorbeeld om de verbinding met het Handelsregister duidelijk te maken. ‘Hopelijk zijn in het najaar de meeste gemeenten aangesloten op de LV WOZ’, vertelt Brussel, ‘zodat we die dan in de meting kunnen betrekken. Dan kunnen we de kwaliteit van de onderlinge verbanden tussen de basisregistraties veel beter meten.’ Ook voor de Waarderingskamer heeft de LV WOZ kwalitatieve voordelen, vertelt Remmers: ‘Wij krijgen voor ons toezicht natuurlijk gegevens van gemeenten, maar met de LV WOZ kunnen wij als toezichthouder ook gerichter analyses uitvoeren en patronen herkennen.’ We zijn nu aan het verkennen wat er op dat punt kan en of dat mag. Want gemeenten zijn immers zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van WOZ-gegevens.’

Dit artikel is verschenen in ‘Het Oliemannetje, aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ’ in mei 2017.