Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Invoering Omgevingswet weer uitgesteld, VNG-reactie

22/08/2017

De Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. Werd de invoeringsdatum eerder al een jaar uitgesteld (van 1 januari 2018 naar 2019), nu zegt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een interview met Binnenlands Bestuur dat ook die datum niet wordt gehaald.

Hoe lang de wet wordt uitgesteld, wil ze niet zeggen. Deze zomer neemt het kabinet daar een definitief besluit over. ’Je kunt zeggen: ik doe het zo krap mogelijk, maar dan moet je misschien over een tijdje wéér uitstellen. Maar als je het ruimer doet, gaan gemeenten wellicht achterover hangen', aldus de minister.

VNG-reactie

De VNG reageert met begrip op het nieuwe uitstel: 'Wij vinden kwaliteit van wetgeving belangrijk. Wat ons betreft was uitstel niet nodig geweest. De gemeenten zijn volop bezig met de voorbereiding en zullen op tijd klaar zijn om met de wet te kunnen werken. Ook de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet ligt op schema.' Met dat DSO kan iedereen de informatie raadplegen die nodig is bij het gebruik van de Omgevingswet; de realisering hiervan is een randvoorwaarde voor de invoering van de wet.

Complexiteit

Volgens Schultz wordt de vertraging van de wet veroorzaakt door de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier aanvullingswetten. Het vraagt meer tijd dan ze had ingeschat en ze geeft nu de voorkeur aan zorgvuldigheid boven snelheid. Het uitstel zou geen gevolgen hebben voor de einddatum van de transitie in 2029.

Eind mei had Schultz tijdens een debat in de Eerste Kamer ook al op uitstel gezinspeeld. Ze zei daar dat het ‘venijn meestal in de staart en in de details’ zit en daarom wilde ze nog eens goed kijken naar de planning van de stelselherziening.

[bericht overgenomen van VNG Magazine, 27-7-2017]

Reactie Programma Aan de slag met de Omgevingswet

'Het realiseren van de Omgevingswet is een complexe operatie met meerdere onderdelen die minister Schultz zorgvuldig wil uitvoeren. Het interbestuurlijk Programma Aan de slag met de Omgevingswet gaat samen met alle betrokken partijen, onverminderd door met de implementatie. De transitie is in volle gang, met het leren werken mét en volgens de wet. En met de ontwikkeling van het nieuwe digitale loket en alles wat daarbij hoort.

De leden van de programmaraad verwachten dat iedereen in het land mee blijft doen. Want, zoals programmamanagers Implementatie Omgevingswet van verschillende overheden tijdens de Slag-sessie in Den Bosch recent zeiden: 'We kunnen de tijd tot de einddatum van de implementatie goed gebruiken!'