Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voortgang programma eID

22/08/2017

Minister Plasterk van het ministerie van BZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma eID. Het programma eID regelt, dat naast DigiD, er ook private inlogmethoden kunnen worden gebruikt om in te loggen bij (semi-)overheden. Deze inlogmethoden moeten voldoen aan strenge eisen van de overheid. Een ontwerp voor een wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) geeft de toelating van private inlogmiddelen een wettelijke basis.

Consultatie voorontwerp wet GDI

In de periode van januari tot juni 2017 is er een consultatie uitgevoerd over het voorontwerp voor de wet GDI. Hieruit blijkt onder andere dat het nodig is om bij de verdere uitwerking van het eID-stelsel op enkele onderdelen te vereenvoudigen om de uitvoerbaarheid te waarborgen.

Communicatieonderzoek

Daarnaast heeft BZK een communicatieonderzoek laten uitvoeren naar de informatiebehoeften van burgers rondom eID. Daarbij is ook onderzocht welke vorm van communicatie effectief zou kunnen zijn. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat burgers primair kijken naar de overheid als het gaat om de communicatie over verschillende inlogmethoden.

De kamerbrief met de bijhorende voortgangsrapportage en het communicatieonderzoek zijn te vinden op de website van rijksoverheid.