Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ICT Markttoets Digitaal 2017

05/09/2017

Eind juni hebben geïnteresseerde marktpartijen zich gebogen over twee hoofdvragen voor de ICT Markttoets voor het programma Digitaal 2017. Dit programma van BZK helpt bestuursorganen bij het mogelijk maken van de in voorbereiding zijnde Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Deze wet regelt dat burgers en bedrijven ‘berichten’ altijd elektronisch naar een bestuursorgaan kunnen verzenden als dat ook schriftelijk kan.

Resultaten

De ICT Markttoets had als doel leveranciers te informeren, te stimuleren en met elkaar in gesprek te komen over hoe overheden geholpen kunnen worden het recht op een elektronisch kanaal te implementeren.

Tijdens de ICT Markttoets zijn de volgende open vragen aan de markt voorgelegd:

  1. Zijn er producten en diensten vanuit de markt beschikbaar om als marktpartij een aanbod te kunnen doen aan de betrokken bestuursorganen in casu overheidsorganisaties om aan de wet te voldoen?
    Volgens de marktpartijen zijn de producten en diensten beschikbaar die kunnen voorzien in de door de wet gevraagde functionaliteiten. Bestuursorganen hebben dan ook geen functionele of technische belemmeringen om aan de wet te kunnen voldoen. Toch hebben overheidsorganisaties de beschikbare oplossingen nog niet overal in gebruik genomen, ook als ze deze al in huis hebben.
  2. Wat is nodig om je rol als marktpartij goed te kunnen uitoefenen?
    Volgens marktpartijen hebben zij met de voorlopige handreiking een voldoende basis om een aanbod aan klanten te kunnen ontwikkelen. Sterker nog, dit aanbod is al beschikbaar. Het gebruik door bestuursorganen van de vanuit de markt beschikbare oplossingen zou gestimuleerd moeten worden. Daarnaast dienen realisatie en implementatie te worden ondersteund. Gewezen wordt op andere ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, die kunnen concurreren met de implementatie van digitale dienstverlening

Meer informatie

Voor meer informatie over de ICT Markttoets,  het complete rapport en de resultaten, kijkt u op de website van Nederland ICT.