Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Oproep tot deelname aan de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

05/09/2017

    

Op de afgelopen ALV van de VNG is in grote meerderheid ingestemd met de voorstellen voor Samen Organiseren en Digitale Agenda 2020. Onderdeel van de Digitale Agenda 2020 is de gezamenlijke realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Vanuit VNG/KING zijn voorbereidingen hiertoe getroffen. Voor de daadwerkelijke ontwikkeling is het essentieel dat experts van gemeenten actief bijdragen aan deze realisatie. Hiertoe heeft VNG/KING ons gevraagd voor vertegenwoordiging namens onze vereniging en namens onze leden. Een overzicht van de ontwikkelingen die lopen zijn gegeven op www.da2020.nl/roadmap/de-gemeentelijke-gemeenschappelijke-infrastructuur-ggi

Voor de ontwikkeling wordt een adviesraad en worden expertgroepen ingericht. Graag vernemen we wie namens jouw organisatie geschikt zou zijn voor een of meer van de gremia.

Geef dit aan bij Kay.Doornink@kinggemeenten.nl. Samen met KING wordt vervolgens gekeken of met de aanmeldingen voldoende kennis en expertise geborgd wordt binnen de gremia.

Participatiestructuur GGI

Overkoepelende Adviesraad GGI

Doelstellingen:

 • Bepalen lange termijn strategie GGI
 • Helpen ontwikkelen van de inhoudelijke overkoepelde producten en groeipaden
 • Delen van (gebruikers)ervaringen
 • Gremium dat inhoudelijke en planning technische beslissingen neemt
 • Adviseren aan de Taskforce Samen Organiseren
 • Promotie/ambassadeurschap
 • Bewaken van de functionele en technische samenhang van het GGI productportfolio

Gevraagde competenties deelnemers:

 • Voldoende overzicht over en inzicht in het gehele domein van de informatievoorziening van gemeenten, GDI en GGI om te adviseren over de langere termijn
 • Kennis en ervaring op strategisch en tactisch niveau in vraagstukken op het vlak van samenwerking, standaardisatie, realisatie en schaalvergroting van informatievoorziening en ICT-management
 • Deelnemer aan de GGI projecten

Verwachte inzet: 1x per 2 maanden bijeenkomst (1 dag bijeenkomst + 1 dag voorbereiding per 2 maanden)

Expertgroep GGI-Netwerk

Doelstellingen:

 • Opleveren van producten en resultaten aangaande GGI-Netwerk
 • GGI-Afspraken uitwerken
 • (Gebruikers)ervaringen uitwisselen
 • Promotie/ambassadeurschap
 • Ontwikkelen van een aansluitplan en instrumenten voor overstap naar GGI-Netwerk

Projectresultaten:

 • Beoordeelde contracten (review) voor GGI-Netwerk
 • Afgestemde architectuur met GEMMA
 • Overstap en aansluitinstrumenten voor GGI Netwerk
 • Aansluitvoorwaarden SaaS-omgevingen leveranciers (GGI-Afspraken)

Gevraagde competenties deelnemers:

 • Inzicht in de bedrijfs- en externe vaste datanetwerken (Diginetwerk), telecommunicatieverbindingen en vereisten voor vaste netwerken
 • Deelnemer aan GGI-Netwerk

Verwachte inzet: 1x per maand bijeenkomst (1 dag bijeenkomst + 1 dag voorbereiding per maand)

Expertgroep GGI-Veilig

Doelstellingen:

 • Opstellen aanpak voor de implementatie
 • Maken van inhoudelijke keuzes met betrekking tot aanbesteding GGI-Veilig
 • Promotie/ambassadeurschap
 • Na aanbesteding: Beheren
 • Nader bepalen van de scope

Projectresultaten:

 • Inkoop/verwerving strategie
 • Programma van Eisen voor aanbesteding GGI-Veilig
 • Opstellen implementatiemodel
 • Inrichten beheergroep SIEM/SOC

Gevraagde competenties deelnemers:

 • Kennis en ervaring als Chief Information Security Officer (CISO) of adviseur informatiebeveiliging
 • Inzicht in informatiebeveiligingsprocessen, kaders en normen (bijv.  BIG) en de mogelijkheden van infrastructurele maatregelen (SIEM/SOC)
 • Deelnemer aan GGI-Veilig

Verwachte inzet: 1x per maand bijeenkomst (1 dag bijeenkomst + 1 dag voorbereiding per maand)

Expertgroep GGI-Servicebus

Doelstellingen:

 • Bepalen van de scope
 • Opstellen van een implementatieaanpak
 • PvE opstellen voor GGI-Servicebus ten behoeve van de aanbesteding
 • Maken van inhoudelijke keuzes
 • Promotie/ambassadeurschap
 • Beheren na de aanbesteding

Projectresultaten:

 • Implementatie- en beheermodel
 • Programma van Eisen voor aanbesteding van de GGI-Servicebus
 • Afgestemde architectuur

Gevraagde competenties deelnemers:

 • Ervaring met ketenintegratie, het verzorgen van applicatie-applicatiekoppelingen (intern en extern), bij voorkeur via een servicebusoplossing
 • Kennis/ervaring met architectuur en ketenstandaarden
 • Deelnemer aan GGI-Servicebus

Verwachte inzet: 1x per maand bijeenkomst (1 dag bijeenkomst + 1 dag voorbereiding per maand)