Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Zorgen voor veilig e-mailverkeer is continu proces

05/09/2017

Het digitale magazine van Logius, Koppelvlak, vertelt Gerben Klein Baltink dat de overheid op de goede weg is met het nemen van beveiligingsmaatregelen voor e-mailverkeer. Klein Baltink, voorzitter van het platform Internetstandaarden, constateert dat op basis van de Meting Informatieveiligheidsstandaarden van het Forum Standaardisatie.

Waar medio 2015, 35 procent van de overheidsdomeinen beveiligingsmaatregelen trof voor veilige e-mail en veilig internet, is dat nu 63 procent. ‘De overheid zit duidelijk op de goede weg. Alleen gaat het te langzaam om de gemaakte afspraak van 100 procent adoptie in 2017 te realiseren. Er mag dus wel een tandje bij. Goede voorbeelden zijn er zeker. Zo zet het ministerie van Algemene Zaken, dat centraal domeinnamen voor het Rijk registreert, de e-mailfunctionaliteit voor nieuwe domeinen standaard dicht zodat deze niet zomaar misbruikt kan worden. ‘Een maatregel die we zeker toejuichen,’ aldus Klein Baltink.

Beveiligen gaat niet vanzelf

‘Maar met het installeren van beveiligingsstandaarden alleen ben je er nog niet, waarschuwt Klein Baltink. ‘Het beveiligen van e-mailverkeer gaat niet vanzelf. Zorgen voor veilig e-mailverkeer is continu proces. Een onderdeel dat vaak vergeten wordt is het monitoren van rapportages. In logfiles kun je onder andere zien welke e-mails worden tegengehouden en hoe vaak. Dat is belangrijke informatie waarmee je ook de afzenders van die e-mails kunt helpen. Als je ze informeert kunnen zij hun instellingen verbeteren’.

Coalitie veilig e-mailverkeer

Bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid pakken gezamenlijk misbruik van e-mail aan via de ‘Veilige E-mail Coalitie’. De deelnemers voeren binnen hun eigen organisatie maatregelen in voor het beveiligen van e-mailverkeer. Ze maken daarvoor gebruik van gezamenlijk vastgestelde standaarden. Ze versnellen het gebruik van e-mailbeveiliging door onderlinge kennisdeling.

Voor meer informatie klik hier