Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

BIT is exclusief voor Rijk

19/09/2017

Het Bureau Ict Toetsing, kortweg BIT, is er puur en alleen voor ict-projecten bij het rijk. Op vragen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken geeft minister Plasterk als antwoord dat gemeenten geen BIT-advies kunnen aanvragen. BIT is door het kabinet opgericht in reactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ict-projecten, de commissie Elias.

Op voorstel van die commissie is het BIT een voorziening ‘die binnen het rijk is ingericht ten behoeve het toetsen van grote, risicovolle ict-projecten van de ministeries en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen.’ Het BIT heeft daarom volgens Plasterk geen bevoegdheid om te adviseren over ict-projecten bij gemeenten. In het Instellingsbesluit voor het BIT is het proces vastgelegd dat is ingericht met betrekking tot de advisering en de reactie daarop. Dat proces is geënt op de bestuurlijke inrichting van het rijk en sluit niet aan op de inrichting van de medeoverheden.

 'Het BIT legt haar bevindingen vast in een advies dat wordt aangeboden aan de verantwoordelijke bewindspersoon. Deze biedt het advies – voorzien van een bestuurlijke reactie – binnen vier weken aan de Tweede Kamer aan, die het BIT-advies kan betrekken bij het uitvoeren van haar controlerende taak', aldus Plasterk.

Ook daarom is advisering van gemeenten door het BIT niet mogelijk. Hij wijst erop dat gemeenten hun eigen, autonome bevoegdheid voor het vaststellen en uitvoeren van hun ict-beleid hebben en ook een eigen verantwoordelijkheid voor het inrichten van de democratische controle daarop.’ Binnen de huidige bestuurlijke verhoudingen is er volgens Plasterk ‘geen rol voor mijn ministerie, noch voor het BIT.

Bron: BinnenlandsBestuuur Digitaal, Hans Bekkers