Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten zoeken samen naar nieuwe leverancier geo-software

19/09/2017

Een collectief van 109 gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden laat een marktverkenning doen op het gebied van geografische informatiesystemen. Ze wil – uit onvrede over de huidige leverancier – onderzoeken hoe ze huidige geo-applicaties bij gemeenten kan vervangen door betere en goedkopere software.

Aanleiding voor de marktverkenning is een conflict met Vicrea, de huidige leverancier van 152 gemeenten, die recent zijn tarieven fors verhoogde, zo meldt Computable.

Aanbesteding
Afgelopen april schreven de 152 gemeenten aan de softwareleverancier dat de prijsverhoging van tafel moet, omdat ze anders op zoek gaan naar en nieuwe leverancier. Inmiddels hebben 109 van de 152 gemeenten nu tot de marktverkenning besloten. Het gaat zowel om grote gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, als om kleine gemeenten (bijvoorbeeld Vught en Zaltbommel). De verkenning leidt mogelijk tot een collectieve aanbesteding.

Duidelijkheid kosten
Het collectief bekijkt hoe zij haar huidige geo-applicaties voor de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), BRK (Basisregistratie Kadaster), WKBP (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen), ESB, Gegevensmagazijn en Gegevensviewer kan vervangen door software die beter aansluit op huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen gemeenten. Ook wil zij dat de kosten van aanschaf, onderhoud en beheer van de software vooraf vaststaan.

De marktverkenning wordt uitgevoerd door KING in het kader van het VNG-programma Samen Organiseren. Het idee hierachter is dat gemeenten hun krachten bundelen om hun uitvoeringskracht te vergroten, onder meer op ict-gebied.

Bron: Gemeente.nu