Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Taskforce Samen Organiseren van start!

19/09/2017

Beste leden,

De Taskforce Samen Organiseren is van start en dat heeft in de zomer al direct geleid tot een opdracht aan onze verenigingen.

Ons is namelijk gevraagd om op korte termijn een werkconferentie voor te bereiden. Het doel van de conferentie is het uitwerken van een idee uit eigen kring dat zou kunnen leiden tot een radicale oplossing voor de diversiteit in de gemeentelijke informatie-architectuur en -infrastructuur. Een aantal individuele leden van zowel IMG 100.000+ en VIAG is op persoonlijke titel uitgenodigd om aan de werkconferentie deel te nemen.

Het idee wordt ook gedragen door de gezamenlijk koepels (d.w.z.: VDP, NVVB, Dataland, Divosa en IMG/VIAG) en ook van hen neemt een delegatie actief deel aan de bijeenkomst. Uiteraard informeren we jullie over het resultaat van deze dag en worden jullie betrokken bij een eventueel vervolg. Omdat het een opdracht van de Taskforce Samen Organiseren betreft neemt zij het initiatief daartoe. Chris Batist treedt als vertegenwoordiger van VIAG en IMG100.000+ in de Taskforce op als ambassadeur voor dit idee.


Hartelijke groet!
Raymond Alexander (IMG 100.000+)
Arend van Beek (VIAG)