Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Focus op verbeteren digitale dienstverlening in 2018

17/10/2017

In 2018 staat het verder verbeteren van de digitale dienstverlening van de overheid hoog op agenda. Dat staat in de Prinsjesdagstukken 2017. ‘Betrouwbaarheid en veiligheid garanderen bij het digitaal zaken doen, zijn belangrijke thema’s. De burger staat centraal en dienstverlening wordt “georganiseerd rond behoeften en gedifferentieerd naar omstandigheden”.
In samenwerking met publieke dienstverleners worden proeftuinen en pilots georganiseerd om de volgende stap in digitale dienstverlening in te zetten’, zo schrijft het kabinet.

Daarnaast wordt het gewerkt aan de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), die onder meer regels stelt over het gebruik van DigiD en het toelaten van andere manieren om elektronisch te identificeren. Het kabinet krijgt daarnaast bevoegdheid om gebruik van bepaalde open standaarden, waaronder bijvoorbeeld e-mailbeveiliging, te verplichten voor overheidsinstanties.

Open data en fraudebestrijding

Open overheidsdata stimuleren is ook een belangrijk doel van het kabinet. De Minister van BZK werkt aan open databeleid dat zich richt op ‘optimale openbare beschikbaarheid en (her)gebruik van overheidsdata’. Daarnaast wordt, ten behoeve van de toegankelijkheid van overheidsinformatie, gestart met het samenvoegen van de overheidsportalen Overheid.nl, Rijksoverheid.nl en Ondernemersplein. Fraudebestrijding wordt in de begroting ook genoemd: BZK blijft zich inzetten voor het voorkomen van fraude en het juist gebruiken van persoonsgegevens. Deze inspanningen zijn gericht op verdere verhoging van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) en van de identiteitsproducten. Gemeenten vervullen een grote rol met het opsporen van fraude, adresbezoeken en gegevensuitwisseling met ketenpartners.

Intensivering Cybersecurity

Met ingang van 2018  worden er structureel extra middelen vrijgemaakt om cyberspionage en –sabotage tegen te gaan. Deze moeten ter ondersteuning van detectie, onderzoek en preventie.  ‘Digitale aanvallen zijn gericht op de aantasting en ondermijning van politiek-bestuurlijke en democratische besluitvorming en ontvreemding van strategische bedrijfsinformatie of hoogwaardige technologische kennis’. Dat tast het economisch verdienvermogen van Nederland aan’, aldus het kabinet.