Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

13.30 uur sessie 2 Te klein voor een AVG? Dat valt wel mee!

19/10/2017

Erik Steijn

Fusies, samenwerkingsverbanden, de omvang van individuele gemeenten en wat dit nu betekent voor het positioneren van de rol van security officer en privacy officer.

Alle gemeenten worden geconfronteerd met de verplichting tot het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kunnen individuele gemeenten in financiële zin wel voldoen aan deze eis? En hoe positioneer je de FG ten opzichte van de CISO/security officer?

Wat betekenen de aangescherpte eisen op het gebied van privacy en security voor samenwerkingsverbanden? Hoe worden de belangen van de individuele deelnemende partijen in de samenwerkingsverbanden behartigd?

Allemaal vragen waar nog veel over wordt nagedacht. In deze presentatie wordt gepoogd een antwoord te geven op deze vragen en een handreiking gedaan hoe invulling te geven aan de rollen van onder andere de FG, de security officer en de privacy officer.