Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Zaanse ambtenaren enthousiast over virtual reality

31/10/2017

Gemeente Zaanstad heeft een gedeelte van het centrum van Zaandam in virtual reality (VR) nagebootst. Het virtuele centrum is door het bedrijf Geodan Go vorige week in een open ruimte van het gemeentehuis van Zaanstad ontwikkeld. Belangstellende ambtenaren konden zodoende de hele week een kijkje nemen bij het proces.

Zaandam virtueel opgebouwd

Al na een dag was er een eerste versie van het centrum van Zaandam gereed. Dit gebeurde op basis van de BGT-data en een hoogtekaart. Vervolgens was het mede dankzij kwalitatief goede detaildata van de gemeente mogelijk om bijvoorbeeld bankjes, prullenbakken, bomen toe te voegen aan de VR-wereld.

De virtuele variant van Zaandam is volgens informatiemanager Rob Polhuis uiteindelijk een levendige omgeving geworden waarin bomen groeien, mensen over straat wandelen en verkeer rondrijdt. Het is daarnaast mogelijk om ‘ontwikkelingsscenario’s toe te voegen aan de VR-wereld waarmee bijvoorbeeld 2 verschillende herinrichtingen van de openbare ruimte vooraf kunnen worden beleefd.

Enthousiaste ambtenaren

Polhuis is enthousiast over de resultaten. ‘De ontwikkelaars zijn op een toegankelijke plaats aan de slag gegaan, zodat ambtenaren de hele week een kijkje konden nemen. Diverse afdelingen zijn bij de ontwikkelaars langs geweest, waaronder het college. De meeste ambtenaren waren na afloop zeer enthousiast.’ Er kwamen diverse ideeën binnen voor nieuwe mogelijkheden met virtual reality voor de gemeente. ‘Dat is precies wat we beoogden met deze week. We wilden de ambtenaren aan het denken zetten.’ De binnengekomen ideeën voor virtual reality-toepassingen voor de gemeente variëren van het zichtbaar maken van een nieuwe omgevingsvisie tot demonstraties voor bewonersavonden en visualisaties van wegvernieuwingen. Ook op gebied van city marketing zou VR een rol kunnen spelen. Een aantal van de genoemde ideeën wordt door de gemeente binnenkort nader onderzocht, vertelt Polhuis.      

Grotere gemeenten nemen voortouw

Gemeenten, met name de kleinere, blijven volgens Polhuis vaak nog ‘wat stil’ over virtual reality. Hij ziet dat met name de grotere gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag het onderwerp al actief hebben opgepakt.  ‘Er zijn onder de grotere gemeenten diverse voorbeelden van VR te vinden, bij de rest gebeurt er minder. De mogelijkheden voor de toekomst zijn erg groot. Het is belangrijk dat gemeenten zich daar bewust van worden.’ Volgens Polhuis zal binnen enkele jaren iedere gemeente gebruik maken van VR. Voor de impressiefilm klik hier

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal