Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

CISO Workshops: adviseren van bestuur en management

14/11/2017

De IBD organiseert in samenwerking met de VNG Academie vier workshops voor CISO’s en het hoger management om de adviesrol te verkennen en verder te professionaliseren. Ook voor FG’s zijn deze workshops interessant.

tussen bestuurder en chief information security officer (CISO). De CISO heeft binnen de gemeentelijke organisatie een spilfunctie, om ervoor te kunnen zorgen dat de juiste acties worden genomen ten aanzien van de informatieveiligheid. Dit concludeert de Visitatiecommissie Informatieveiligheid na het bezoeken van 120 gemeenten. Waar zou de burgemeester en de gemeentesecretaris wakker van liggen en hoe kan een CISO hierin pro-actief en preventief optreden? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een besluit met gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening. De IBD staat gemeenten bij op het gebied van informatiebeveiliging en helpt de CISO’s van gemeenten bij de invulling van hun rol en taken. Een van de belangrijke rollen van de CISO is eerste adviseur op het gebied van informatiebeveiliging van bestuur en management.

Workshops voor CISO’s

De IBD organiseert in samenwerking met de VNG Academie workshops voor CISO’s en het hoger management. De workshops bestaan uit twee delen:

Deel 1: Dialoogsessie “Spreekt u dezelfde taal?”

Tijdens deze workshop gaan de deelnemers aan de slag om antwoord te vinden op vragen als: Verstaat u de taal van uw bestuurder? Kent uw bestuurder uw positie en belangen op het gebied van advisering over risicomeldingen?Deelnemers leren tijdens de dialoogsessie elkaar beter begrijpen en meer dezelfde taal spreken. Zodat zij informatieveiligheid samen goed kunnen vormgeven.

Deel 2: Confrontatieworkshop  “Adviseren van bestuur en management – verken uw rol”.

Tijdens deze workshop ontdekken de deelnemers via confrontatie met eigen ingebrachte knelpunten uit de praktijk het belang van een actieve rol van het management en bestuur bij het thema én het belang van het stellen van de juiste stuurvragen. Deelnemers leren welke stuurvragen zij kunnen stellen voor een goede informatiepositie en de deelnemers hebben verkend welke bestuurlijke besluiten en opdrachten nodig zijn bij beleidsvorming.

Doelgroep

De workshops zijn  bedoeld voor CISO’s en hun hoger management van gemeenten. Deze workshops zijn ook interessant voor FG’s.

Resultaat

Deelnemers krijgen inzicht in bestuurlijke risico’s en versterken hun eigen adviesrol.

Data en tijd

De workshop duurt van 09:30 tot 15:30 uur en wordt viermaal gehouden op verschillende locaties verspreid door het land.

  • 16 november regio Utrecht
  • 19 december regio Arnhem
  • 18 januari regio Roermond
  • 13 maart regio Assen

Klik hier om direct in te schrijven

Kosten

De kosten van de eerste vier workshop-bijeenkomsten worden gedragen door de IBD. Deelnemers aan deze workshops kunnen daarom kosteloos deelnemen. Er is plaats voor maximaal 80 deelnemers (20 deelnemers per workshop) en deelnemers worden op volgorde van inschrijving ingedeeld. Hierbij geldt een maximum van een inschrijving per gemeente. Er wordt een fee in rekening gebracht bij no-show.

Inschrijven

Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven treft u op de website van de VNG Academie.

Bekijk de flyer of ga naar de inschrijfpagina.

De workshops zijn onderdeel van de CISO Toolkit. De IBD ondersteunt bij het verhogen en op peil houden van de informatiebeveiliging van Nederlandse gemeenten vanuit de kracht van het collectief. De IBD geeft nadrukkelijk aandacht aan het versterken van de positie van de gemeentelijke CISO en heeft hiervoor een CISO-Toolkit ontwikkeld. De CISO-toolkit bevat een aantal bekende producten van de IBD, aangevuld met een aantal nieuwe producten.