Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Grote verschillen tussen digitale diensten gemeenten

14/11/2017

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ deed onderzoeksbureau GBBO dit jaar het onderzoek Pilot Digitale Klantreis. Het onderzoek bracht op een vergelijkbare wijze bij 38 gemeenten het digitale gebruik van 8 veelgebruikte producten in kaart. Zoals aanvragen van aktes van de burgerlijke stand, het aanvragen van een evenementenvergunning en het doorgeven van een verhuizing.

Model met ‘trechters’

Het onderzoek had twee doelen: inzicht in het gebruik van gemeentelijke digitale producten en inzicht in de succesratio per product. Daarvoor werd een model met ‘trechters’ gebruikt. Welk percentage van de bezoekers van de website dat een productinformatiepagina bekijkt, klikt ook door naar het webformulier? En welk percentage van hen dient vervolgens zo’n formulier ook compleet ingevuld in?

Grote verschillen

Dankzij deze nieuwe methode ontstaat inzicht in het gebruik, kunnen gemeenten zich vergelijken met andere gemeenten en kunnen zij ook op een onderbouwde manier werken aan verbetering. Uit het onderzoek bleek onder meer dat er grote verschillen tussen gemeenten bestaan in het gebruik van digitale producten.

Bijeenkomst Meten is weten

De complete resultaten van het onderzoek worden op dinsdag 14 november 2017 gepresenteerd op een bijeenkomst in Eindhoven. Die bijeenkomst wordt georganiseerd door Gebruiker Centraal, community voor online overheidsdienstverlening, samen met GBBO en de gemeente Eindhoven.

Na de presentatie gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het toepassen van deze methodiek in de eigen organisatie. En over hoe in combinatie met andere, meer kwalitatieve aanpakken, de gebruiker nog meer centraal kan staan bij digitale dienstverlening.

Meer informatie over de bijeenkomst staat op de website van Gebruiker Centraal