Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

KING wordt VNG-Realisatie per 1 januari 2018

28/11/2017

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) wordt per 1 januari 2018 omgedoopt tot VNG Realisatie. Met de nieuwe naam wordt invulling gegeven aan de wens van Nederlandse gemeenten om op uitvoeringsgebied meer gezamenlijk op te trekken.

Digitaal

KING is in 2009 in het leven geroepen om de gemeenten te ondersteunen bij hun informatievoorziening, met programma’s als het Collectief Gemeentelijke digitaliseringsprojecten Omgevingswet, de Digitale Agenda 2020, Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) en Operatie BRP. In het begin stond KING als zelfstandige stichting los van de VNG. In 2013 werd de stichtingsvorm echter geschrapt en ging het instituut in een coöperatievorm samenwerken met de VNG. In de jaren daarop is KING steeds meer onderdeel van de VNG geworden. De naamsverandering van KING naar VNG Realisatie is het sluitstuk van het eenwordingstraject.

Bredere taak

De taak van KING zal ook worden verbreed. Waar het instituut onder gemeenten voornamelijk bekendstaat op het gebied van informatievoorziening en digitalisering, gaat het zich naast die taken ook meer toeleggen op ondersteuning van gemeenten op het gebied van gezamenlijke uitvoering.

Nieuwe directeur

Gelijk met de naamswijziging is het de bedoeling dat per 1 januari 2018 VNG Realisatie onder de leiding komt van een nieuwe directeur. De selectieprocedure voor deze nieuwe functie is momenteel in volle gang. De laatste vier jaar was Larissa Zegveld directeur van KING. Zij vertrok in mei dit jaar om directeur te worden van WIGO4IT, de coöperatie van de sociale diensten van de vier grote steden voor ICT. Sindsdien werd de directeursfunctie bij KING waargenomen door adjunct-directeur, Ingrid Hoogstrate.

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal