Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Naar grip op gemeentelijke informatievoorziening – Common Ground

28/11/2017

 

Tijdens de bijeenkomst van de Taskforce op 29 september 2017 zijn de contouren gepresenteerd van het gedachtengoed onder de Common Ground. Dit gaat over zowel de techniek als de organisatie van de informatievoorziening van gemeenten. Vanuit de werkgroep van gemeenten en VIAG/IMG die zich met dit thema bezig houden is enthousiast gereageerd en hen is gevraagd een nadere uitwerking te maken. Met het vaststellen van de conceptuele uitgangspunten en principes onder de Common Groud wordt een fundamentele stap gezet voor een andere techniek en organisatie van de informatievoorziening van gemeenten, waaraan langjarig zal moeten worden gewerkt.

Een algemene toelichting op de Common Ground en wat dit voor gemeenten inhoudt vindt u in deze pdf.

Het verslag van de bijeenkomst verteld 5 redenen waarom het nu wél gaat lukken: gemeenten voeren regie op informatie en processen. Het voorstel bevat een nadere toelichting op de oplossing en doet een voorstel voor de uitwerking. Het argumentenboekje geeft in een vraag en antwoord weer welke onderwerpen er zoal spelen bij gemeenten op dit terrein en wat de argumenten daarin zijn.

  1. Common Ground - verslag werkconferentie 29-9-2017
  2. Common Ground - voorstel
  3. Common Ground - argumentenboekje

De Taskforce zal samen met betrokkenen verdere stappen uitwerken en komen tot een advies voor het College van Dienstverleningszaken medio december 2017.

De Taskforce heeft inmiddels de 2e nieuwsbrief uitgebracht. Zie ook  https://vng.nl/vereniging/samen-organiseren/nieuwsbrief-taskforce