Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain als kans voor gemeenten

12/12/2017

Blockchain heeft een steeds grotere impact op allerlei gemeentelijke processen. Maar wat is de meerwaarde van blockchaintechnologie voor gemeenten? En hoe kunnen daar stappen in genomen worden? Dat waren de onderliggende vragen bij de blockchainpilotrondes van www.pilotstarter.vng.nl. Blockchain is de datastructuur die onder meer achter de bitcoin zit, waarbij technologie taken van mensen overneemt via geautomatiseerde algoritmes.

Blockchain ecosysteem

Bijna dertig gemeenten deden van september 2016 tot november 2017 mee aan de pilotrondes van de Pilotstarter. De gemeenten hebben verkend, geëxperimenteerd, ontwikkeld en kennis gedeeld. Daarbij ging het niet alleen om techniek, maar ook om de veranderende rol van de gemeente. Volgens de Pilotstarter ontstond er een ‘gemeentelijk blockchain ecosysteem’ door dit traject gezamenlijk op te pakken. Door de ervaringen te delen ‘infecteerden’ de deelnemers ook andere gemeenten en belanghebbenden met het blockchainvirus.

Meerwaarde

Met het gebruik van blockchain kunnen gemeenten:

  • De inwoner echt de regie over zijn gegevens geven. De burger is in staat zelf zijn geverifieerde identiteitsgegevens en informatie te delen met wie en welke organisatie hij of zij wil.
    Een gedeelde, real-time informatiepositie realiseren met hun netwerkpartners, zorgaanbieders en leveranciers.
  • Dienstverlening verbeteren door ketenprocessen efficiënter, sneller, transparanter en veiliger in te richten.
  • Datamanagement verbeteren. Stoppen met het kopiëren van databases met de daaruit voortvloeiende verschillen tussen databases, met corrigeren van fouten in gegevens en met het achterhalen van informatie bij netwerkpartners.
  • Pro-actief dienstverlenen. Aanvragen voor een subsidie, vergunning of hulpverlening door burgers en ondernemers overbodig maken, door burgers en ondernemers in hun eigen digitale omgeving een box aan te laten vinken dat ze gebruik willen maken van een regeling.

Praktische voorbeelden

Deze potentiële voordelen van blockchain voor gemeenten zijn uitgewerkt aan de hand van praktische voorbeelden. De aanvraag van een duurzaamheidslening in Barneveld, de Breda- en Gelrepas in Breda en Arnhem en het Kindpakket in Zuidhorn. Deze laatste uitgewerkte case is al gebouwd. De Groningse gemeente lanceerde een op blockchaintechnologie gebaseerde uitvoering van het Kindpakket, een voorziening voor minderbedeelde kinderen. De voorziening is op 1 november 2017 live gegaan.

Meer lezen?

De aanpak en uitkomsten van de pilots en de impact van de use cases zijn te vinden in de publicatie ‘Gemeentelijke blockchainpilots 2017’. Daarin is ook meer te lezen over de potentie en impact van blockchain voor gemeenten en vertellen experts over de inzet van blockchain.

Lees ook ‘Gemeenten onderzoeken mogelijkheden Blockchain‘.