Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Overheden vormen netwerk voor begrijpelijke taal

16/01/2018

Begrijpelijke taal duurzaam onder de aandacht brengen van de overheid. Met dat doel is het Netwerk Begrijpelijke Overheid in het leven geroepen. Het netwerk is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Taalunie.

Samenbrengen – Samenwerken

Het netwerk brengt overheidsinstellingen in Nederland en België samen om de samenwerking rond begrijpelijke taal te bevorderen. Het gaat hierbij om het uitwisselen van informatie en ervaringen, het delen van modellen en instructies en het uitwerken van gezamenlijke acties en beleid. Zo wil het netwerk ertoe bijdragen dat begrijpelijkheid een permanent aandachtspunt wordt bij alle overheidsinstellingen in het hele Nederlandse taalgebied.

Het netwerk beschikt daarnaast over een digitaal platform op OnsCommunicatieRijk. Niet-medewerkers van de Nederlandse Rijksoverheid kunnen via de Taalunie toegang krijgen.

Op 23 november 2017 vond een bijeenkomst plaats in Utrecht waar onder andere succesvolle voorbeelden van begrijpelijke taal in Noorwegen en recente initiatieven uit Vlaanderen en Den Haag werden gedeeld. Ook was er aandacht voor de wetenschap achter leesbaarheid en was er ruimte voor gesprekken over onder meer laaggeletterdheid. Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst, leest u op de website van Taalunie.