Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gewijzigde contributiebedragen per 1-1-2018

16/01/2018

Gewijzigde contributiebedragen per 1-1-2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2017 is door de vegadering de contributiebedragen voor 2018 vastgesteld.
De bedragen voor 2018 zijn:

1e leden       = €   550,00

Vervolgleden = €    75,00

Bedrijfsleden = € 1095,00

 

De contributienota’s zijn half vorige week verzonden. Ons verzoek is om deze binnen 14 dagen na dagtekening te betalen.