Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wetsvoorstel digitale overheid voor advies naar Raad van State

30/01/2018

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ingestemd met het wetsvoorstel ‘Digitale Overheid’. De wet richt zich op het verbeteren van de digitale overheid door regels te geven over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De wet geeft daarnaast regels over informatieveiligheid en biedt de grondslag voor verplichte toepassing van open standaarden. Hiermee wordt ook de Nederlandse implementatie van de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps mogelijk.

Veilig en betrouwbaar inloggen

De wet digitale overheid heeft als doel om Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar te kunnen laten inloggen bij de (semi-)overheid. Publieke dienstverleners worden verplicht hun online diensten op een passend betrouwbaarheidsniveau te classificeren. Om toegang te krijgen tot diensten op betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ moeten burgers en bedrijven kunnen beschikken over elektronische identificatiemiddelen (eID) met een hogere mate van betrouwbaarheid dan DigiD met alleen een wachtwoord. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet gaat gelden voor bestuursorganen en organisaties die in de wet worden aangewezen, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars.
De verwachting is dat het wetsvoorstel nog voor de zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend.