Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

‘Ambtenaren vol vertrouwen over eigen digitale vaardigheden’

13/02/2018

Ambtenaren  zijn vol vertrouwen over hun eigen digitale vaardigheden. Dat wijst een onderzoek van Publiek Denken en Overheid in Nederland uit. De grote meerderheid van de ondervraagden geeft daarnaast aan zich niet te laten bijscholen op gebied van ict.

Groot vertrouwen

Aan het onderzoek deden 577 ambtenaren mee, waarvan 31 procent werkzaam is op gebied van ict of ict-beleid. De ondervraagden blijken een groot vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen als het gaat om digitale vaardigheden. Zo is bijna de helft het ‘zeer eens’ met de stelling dat ze over voldoende vaardigheden beschikken om met digitale middelen om te gaan en nog eens 35 procent is het hiermee ‘eens’.  Er zijn ambtenaren die stellen dat hun kennis beter kan, maar dat ze wel de basis van een systeem of applicatie kennen. Ze missen echter de tijd om zich er echt goed in te verdiepen.

Bijscholen

Van de ondervraagden heeft één op de drie ambtenaren zich laten bijscholen. De onderzoekers melden dat 85 procent van de ondervraagde ambtenaren bekend is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), die binnenkort geldt en regels op gebied van gegevensbescherming aanscherpt. Twee op de drie ondervraagden heeft hierover instructies gehad van zijn werkgever. Slechts de helft van de ambtenaren gaat nu anders om met vertrouwelijke informatie dan voorheen: 40 procent veranderde zijn werkwijze niet en 10 procent weet het niet.

Minder vertrouwen in werkgever

Publiek Denken en Overheid in Nederland vroegen de ambtenaren ook naar de hoeveelheid vertrouwen in hun werkgever als het gaat om het bijbenen van de ontwikkelingen die de informatiesamenleving doormaakt. Slechts 7 procent weer zeker dat de overheid dat kan. Iets meer dan een kwart hield het op ‘waarschijnlijk wel. Over hun eigen kunde om aan de eisen te blijven voldoen is er veel meer vertrouwen: respectievelijk 23 en 44 procent vindt dat het daarop ‘zeer goed’ en ‘goed’ is voorbereid.

Lees meer over het onderzoek op de website van Publiek Denken.

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal