Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten in gelijk gesteld in ICT-zaak

27/02/2018

De dienstverlening in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is niet meer in gevaar. De rechter stelt de gemeenten in het gelijk in een zaak tegen ICT-bedrijf Centric.

De spanningen tussen ICT-bedrijf Centric enerzijds en Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel anderzijds waren de afgelopen maanden hoog opgelopen. Zo schortte Centric de digitale ondersteuning op en betaalden de twee samenwerkende gemeenten het ICT-bedrijf niet meer uit.

Aanleiding was onenigheid over wie verantwoordelijk is voor het realiseren het zogeheten geïntegreerde applicatielandschap. De gevolgen: de dienstverlening, zoals de verwerking van geboorteaangiften en de afgifte van rijbewijzen, stond even op het spel. De gemeenten daagden het grote ICT-bedrijf daarom voor de rechter in een kort geding. Zij eisten dat Centric zijn taken blijft uitvoeren totdat een andere partij de taken kan overnemen.

De rechter in Leeuwarden heeft de samenwerkende gemeenten nu op alle punten in het gelijk gesteld. Centric voldeed niet aan de wettelijke verplichtingen, is het oordeel. Daarnaast had het ICT-bedrijf de dienstverlening nooit mogen opschorten.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt in de loop van deze week meer duidelijk over de concrete gevolgen van deze uitspraak.

Bron: LeeuwarderCourant