Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ministerie van BZK en VNG vragen aandacht voor informatiebeveiliging rond verkiezingen

27/02/2018

Nieuwe technologieën brengen dreigingen mee, die van invloed kunnen zijn op het democratische proces en politieke besluitvorming. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen vragen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) extra aandacht voor de risico’s van ongewenste beïnvloeding en de informatiebeveiliging van politici en politieke partijen.

In december 2017 is aan gemeenten gevraagd om een analyse te doen van kwetsbaarheden in de eigen gemeentelijke organisatie en in de processen die worden ingericht voor de verkiezingen. Ook is gevraagd om waar nodig op dit gebied de nodige maatregelen te nemen. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD), de gemeentelijke collectieve voorziening op het terrein van informatiebeveiliging heeft op basis van deze analyse een factsheet met adviezen opgesteld.

Het ministerie van BZK en de VNG hebben deze week alle gemeenten een brief gestuurd met het verzoek aan burgemeesters en griffiers om middels deze factsheet politieke partijen en (aankomend) politiek ambtsdragers te informeren over de risico’s in het digitale domein.

Het Computer Emergency Response Team (CERT) van de IBD is in aanloop naar de verkiezingen bereikbaar voor meldingen, hulp en ondersteuning aan gemeenten, (aankomend) lokale politici en politieke partijen. In spoedgevallen is deze helpdesk 24/7 bereikbaar via 070 – 373 8011.

Lees meer:

Lees de brief van het ministerie van BZK en de VNG

Lees de Factsheet Bescherm uzelf en uw (politieke) organisatie tegen digitale dreigingen