Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Overzicht leveranciers marktscan Digikoppeling gepubliceerd

27/02/2018

Logius heeft op 9 februari het overzicht gepubliceerd van de 9 leveranciers die overheden kunnen ondersteunen bij de levering van een generieke Digikoppeling adapter. Drie van de huidige negen aanbieders hebben hun aanbieding geactualiseerd en er zijn twee nieuwe aanbieders bijgekomen. Met deze Digikoppeling oplossing sluiten overheden aan op de Landelijke Voorzieningen . Naast tal van landelijke voorzieningen is Digikoppeling komend jaar relevant voor het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

Alle leveranciers in de markt kregen de mogelijkheid om hun dienstenaanbod aan te leveren of hun aanbieding te actualiseren tijdens deze zogenaamde marktscan. Dit gehele aanbod is door VNG-Realisatie en Logius getoetst en deze 9 leveranciers voldeden aan het Programma van Eisen van Digikoppeling (PvE). Het aanbod en de beoordeling van 9 leveranciers zijn gepubliceerd op onze website.

De marktscan is een gezamenlijk initiatief van VNG Realisatie en Logius.

Logius - Overzicht leveranciers marktscan digikoppeling