Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Websites en apps van overheid verplicht toegankelijk voor mensen met handicap

27/02/2018

Alle websites en mobiele apps van alle overheden en semi-overheden moeten ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap. Overheidsinstanties worden verplicht de Europese (open) standaard voor digitale toegankelijkheid toe te passen. De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op dit moment is alleen in afspraken en beleidsregels vastgelegd dat websites zo bruikbaar mogelijk zijn voor mensen met een handicap. Websites kunnen daar nu van afwijken volgens het principe pas-toe-of-leg-uit. Als de nieuwe wettelijke verplichting van kracht wordt, kan dat niet meer.

Intranetten en mobiele apps

Nieuw is dat de wettelijk verplichte toegankelijkheid niet alleen voor externe websites geldt, maar ook voor interne intranetten en mobiele apps. Er zijn wel een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld voor reproducties van stukken uit erfgoedcollecties (denk aan te weinig contrast), live-uitgezonden geluid of video en online-kaarten (essentiële informatie voor navigatie moet dan wel digitaal beschikbaar zijn). Ook digitale archieven die niet meer actief worden geraadpleegd en niet meer worden aangepast, vallen buiten de verplichting.

Fases

Het is de bedoeling de verplichting in fases in te voeren: vanaf september 2019 voor nieuwe websites, vanaf september 2020 voor bestaande websites en vanaf juni 2021 voor mobiele apps.