Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Alle gemeenten naar IPv6

13/03/2018

 

Begin jaren tachtig is het Internet Protocol versie 4 (IPv4) ontwikkeld. Dat biedt ruimte aan zo’n 3,8 miljard adressen. Maar inmiddels zijn we met ruim 7 miljard mensen en hoewel niet iedereen een vast Internet adres heeft, hebben heel veel mensen wel meerdere apparaten die toegang tot Internet nodig hebben. Al in de jaren negentig begreep men dat er veel meer internetadressen nodig waren en is IPv6 ontwikkeld. IPv6 maakt het mogelijk om een nagenoeg oneindig hoeveelheid apparaten een vast en uniek internetadres te geven. Dit laatste is randvoorwaardelijk voor een adequate dienstverlening.

Maar de invoering van IPv6 vordert langzaam, ook bij de Nederlandse gemeenten. Erik Huizer, internetpionier en voorzitter van de IPv6 Taskforce, heeft wel een verklaring waarom anno 2018 IPv6 in ons land nog zo weinig ingevoerd is. ‘Er is op de korte termijn geen urgentie, zoals destijds met de millenniumbug. Als je toen niks deed kon je acuut in de problemen komen. Zo’n scenario dreigt nu niet. Daarnaast levert overgaan naar IPv6 schijnbaar niet direct voordeel op. Niet in economische zin en niet in functionele zin.’ Echter, ‘We zijn op het punt beland waarop in veel landen, zoals in Azië, IPv4-adressen op zijn. Nederland heeft veel bufferruimte gereserveerd, maar zeker nu grote providers iedereen die een nieuwe modem krijgt op IPv6 overzetten, ga je problemen krijgen. Dat geldt ook voor gemeenten.’ Aldus Huizer op ibestuur.nl . Actie is gevraagd bij de gemeenten willen ze hun dienstverlening letterlijk in de lucht kunnen houden. 

IPv6 bij gemeenten

VNG Realisatie benadrukt het belang van IPv6 om de digitale ambities van de overheid (o.a. smart cities aanpak) waar te maken. Daarvoor is een tijdige implementatie essentieel. Eind 2017 is door VNG Realisatie een initiatief gestart om gemeenten te ondersteunen bij het IPv6 geschikt maken van hun digitale omgeving.

Uit een nulmeting die VNG Realisatie heeft uitgevoerd blijkt dat 78 van de 380 gemeenten inmiddels bereikbaar zijn voor bezoekers die alleen over IPv6 beschikken. Uit diezelfde meting blijkt dat 38 van de 380 gemeenten mailverkeer via IPv6 kunnen ontvangen en verzenden. 

Een eerste stap is om alle gemeentelijke websites via IPv6 bereikbaar te maken en het mailverkeer via IPv6 mogelijk te maken. Voor eind 2018 streeft VNG Realisatie naar een verdubbeling van het aantal gemeenten dat via IPv6 bereikbaar is en mailverkeer via IPv6 ondersteunt. 

De concrete stappen die gemeenten in samenwerking met VNG Realisatie kunnen nemen om de eigen website IPv6 benaderbaar te maken zijn onder andere het aanvragen van het voor de per gemeente gereserveerde IPv6 adresblok, het onderzoeken van de IPv6 geschiktheid van bestaande hard- en software en het opleiden van de gemeentelijke specialisten.

Gemeenten die interesse hebben in overstappen op IPv6 kunnen dit kenbaar maken via het IPv6 inventarisatieformulier . Er wordt dan contact met de gemeente opgenomen om de te nemen stappen te bespreken.