Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Start nieuwe 5-daagse opleiding Gegevensmanagement PPO-academie

20/03/2018

Inleiding

Vraag jij je ook af hoe je in control blijft als het gaat om ontwikkelingen zoals de Digitale Agenda 2020, invoering van de Omgevingswet en blockchain? Hoe je gegevensmanagement goed organiseert in jouw gemeente? Welke instrumenten en toepassingsmogelijkheden er zijn? En wat waar werkt? Dan is de opleiding gegevensmanagement iets voor jou. De PPO-Academie heeft de opleiding gegevensmanagement ontwikkeld in  partnerschap met KING en in lijn met de GEMMA referentiearchitectuur.

Deelnemers aan de eerste leergroep waarderen met name de combinatie van inhoud, randvoorwaarden en kennisdelen:

 • wat moet er gebeuren en hoe organiseer ik dat?
 • rollen, positie en hoe krijg ik mensen mee?
 • uitwisselen ervaringen en leren van elkaar. 

 Doelgroep

Informatiemanagers, Gegevensmanagers, Regisseurs informatiemanagement, Architecten, projectleiders ICT, beleidsmedewerkers ICT, Gegevensbeheerders met een coördinerende functie en anderen die vanuit hun rol actief betrokken zijn bij kwaliteit van gegevensmanagement in de organisatie.

 Programma

 • Dag 1: Positie en het belang Gegevensmanagement
 • Dag 2: Organisatie & instrumenten
 • Dag 3: Invoeringsstrategie
 • Dag 4: Gegevenskwaliteit
 • Dag 5: Toekomstverkenning

Het programma van de opleiding ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Voorbereiding dag 1 & 2:

 • Lezen en bekijken documenten en filmpjes over gegevensmanagement: welke ideeën/visies zijn er? Hoe is de ontwikkeling van het vakgebied verlopen? En wat zijn de trends en ontwikkelingen? Het lezen/bekijken vindt plaats via de digitale leeromgeving en is direct een eerste kennismaking hiermee.
 • Deelnemers beantwoorden een aantal vragen over zichzelf (vijf vragen naar keuze uit een lijstje van tien)

Dag 1: Positie en belang Gegevensmanagement

  • Kennismaking en intro
  • Doel, programmaopzet, werkwijze
  • Rollen en taken bij gegevensmanagement
  • Praktijkopdracht
  • Speelveld betrokkenen
  • RACI
  • Praktijkopdracht
  • Intervisie
  • Matchen leervragen

Dag 2: Organisatie & instrumenten

  • Opening, terugblik dag 1, beoogde resultaten
  • Inrichtingsprincipes en eisen/uitgangspunten gegevensmanagement
  • Producten en instrumenten
  • Richten/Inrichten/Verrichten
  • Praktijkopdracht
  • Scorecard en opdracht screening
  • Visies op veranderen
  • Praktijkopdracht

Voorbereiding dag 3:

 • Scorecard invullen
 • Best practice bepalen + korte presentatie voorbereiden
 • Rondje speelveld: inventariseren (aanvullende) wensen en knelpunten/dilemma’s ten aanzien van verbeteren/actualiseren/invoeren gegevensmanagement

Dag 3: Invoeringsstrategie

  • Opening, terugblik, beoogde resultaten
  • Bespreken score card uitslagen en uitdagingen
  • Intervisie
  • Best practices uitwisselen
  • Implementatie en veranderproces
  • Praktijkopdracht

 

Voorbereiding dag 4:

 • Tool/procedures rondom gegevenskwaliteit inventariseren: wat is bij jou in gebruik?
 • Toetsing implementatieplan in speelveld
 • Evt. voorbereidende tekst/film over gegevenskwaliteit, trends en ontwikkelingen

Dag 4: Gegevenskwaliteit

  • Opening, terugblik dag 3, beoogde resultaten
  • Tools en procedures gegevenskwaliteit
  • Inspiratie
  • Praktijkopdracht
  • Best off practice tools/processen
  • Fine tunen naar eigen organisatie
  • Bijwerken implementatieplan

Voorbereiding dag 5:

 • In tweetallen: filmpjes/documenten zoeken ten aanzien van trends/ontwikkelingen op gegevensmanagement gebied. Voorbereiden presentatie hierover (welke trend/ontwikkeling is voor jou het meest relevant en wat is de impact?)
 • Communicatiebronnen/middelen eigen organisatie inventariseren en het gebruik op dit moment voor het thema gegevensmanagement

Dag 5: Toekomst

  • Opening, terugblik dag 4, beoogde resultaten
  • Momentum vasthouden en communicatiemiddelen
  • Veel voorkomende barrières en aanpak
  • Aanpassen implementatieplan
  • Presentaties toekomstscenario’s
  • Discussie: impact
  • Terugblik en actieagenda

Organisatie & planning

De opleiding bestaat uit vijf dagen. De data zijn:

 • 15 mei (dag 1)
 • 22 mei (dag 2)
 • 12 juni (dag 3)
 • 26 juni (dag 4)
 • 4 juli (dag 5)

De leslocatie is nabij Centraal Station Utrecht.

De opleiding is ingericht conform de principes van diepgaand leren (70/20/10). Dit houdt in dat ongeveer 70 % van de opleiding draait om uitproberen en toepassen, 20% om het uitwisselen van ervaringen en 10% uit het sec overdragen van theorie. Dit komt overeen met de manier waarop mensen in de praktijk competenties verwerven. De opleiding vraagt van deelnemers een actieve houding. Voorafgaand aan elk van de bijeenkomsten zijn er een aantal voorbereidende opdrachten om de tijd tijdens de bijeenkomsten zo effectief mogelijk te kunnen invullen.

Investering & aanmelding

Naast de investering in tijd (5 dagen voor de bijeenkomsten + 1 dag voorbereiding per bijeenkomst), bedraagt de investering in de opleiding € 2.495,- per persoon. Aanmelden kan via http://ppo-academie.nl/aanmelden/