Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ga mee op de Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet!

21/03/2018

Er is nog plaats in de tweede ronde van de Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet. Start in april 2018: samen delen, leren en experimenteren rondom de invoering en realisatie van de Omgevingswet. Meer informatie en aanmelden kan via: https://www.vngacademie.nl/producten/ambtenaar/leerreis-omgevingswet.aspx

Geef jij (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En ben je op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie? Dan is de Leerreis Omgevingswet dé plek waar je antwoorden kunt vinden. Niet alleen vanuit het landelijke Programma Aan De Slag Met de Omgevingswet, of vanuit externe deskundigen, maar juist ook vanuit je collega’s bij verschillende betrokken organisaties. De Interbestuurlijke Leerreis is er voor opdrachtgevers (managers, bestuurders) en opdrachtnemers (projectleiders, programmamanagers, adviseurs) van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. En voor ketenpartners.

Deelnemers uit de eerste ronde aan het woord:

John Paul Zigenhorn, programmamanager Omgevingswet Gemeente Hoorn: ‘Ik heb gekozen voor deze Leerreis omdat die interbestuurlijk is. In de bijeenkomsten ervaar ik telkens de meerwaarde hiervan’

Marieke Dijkema GGD Amsterdam, adviseur milieu en gezondheid en betrokken bij de landelijke voorbereiding van GGD’en op de Omgevingswet (GGD GHOR Nederland en RIVM - centrum Gezondheid en Milieu): ‘Naast de interbestuurlijke meerwaarde, heeft de Leerreis mij antwoorden gegeven op de vraag Omgevingswet, hoe dan?!’

Tim van Rooijen, strategisch adviseur Omgevingsdienst IJmond: ‘na de 1e bijeenkomst realiseerde ik me dat mijn leerwens niet zozeer ligt op het gebied van de inhoud maar aan de vaardighedenkant’

Arno Spekschoor, wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, financiën, en regio zaken Gemeente Bronckhorst: ‘er zijn veel ‘en-en’ vraagstukken in de context van de Omgevingswet: integraal en uniek, regionaal en lokaal, ruimte en regels, vertrouwen en verantwoorden, flexibiliteit en rechtszekerheid. De Leerreis heeft mij antwoorden en handvatten gegeven voor de vraag hoe ik die vraagstukken kan aanvliegen’

Jose Hobert, projectmanager implementatie Omgevingswet Rijkswaterstaat: ‘de verandertheorie is niet nieuw, toch geeft toepassing op specifieke situaties mij nieuwe inzichten’

Alfred Somsen, kwartiermaker Omgevingswet Veiligheidsregio Groningen: ‘de Leerreis heeft mij antwoord gegeven op de vraag hoe ik mensen in beweging krijg om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan onze doelen met de Omgevingswet’

Bart Pottuijt, projectleider Omgevingswet Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard: ‘de toegevoegde waarde van de Leerreis is voor mij een combinatie van het netwerk, handvatten voor wat voor mij nu urgent is en zicht op de beschikbare kennis en informatie over wat kan en moet met de Omgevingswet’

Programma

Deelnemers uit de eerste ronde waarderen vooral het interbestuurlijk uitwisselen van ervaringen en de focus op het concreet toepassen van instrumenten en handvaten in de eigen organisatie. De Leerreis biedt een hands on programma in 5 bijeenkomsten. Tussen de fysieke ontmoetingen door word je ondersteund met een online leeromgeving. De invulling van de bijeenkomsten wordt in belangrijke mate gestuurd door de leerwensen en dilemma’s van deelnemers; “hoe kan ik …?”.  Een globale invulling voor de bijeenkomsten vind je hier:

 • Bijeenkomst 1: Speelveld & verbinden van de beweging; Instrumentarium & ondersteuning; Opdracht, Rol & relatie, Opdrachtgever-opdrachtnemer;
  Van leerwensen naar leerstrategie.
 • Bijeenkomst 2: Klantreizen & dienstverlening; Communicatie & participatie;
  Quick Scan: urgentie, essentie, beweging in de eigen organisatie
 • Bijeenkomst 3: Verandering vormgeven; Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); Cultuur & cultuurverschillen; Lerende organisatie
 • Bijeenkomst 4: Omgevingsvisie & omgevingsplan; Best practices;
  Omdenken & dilemma’s
 • Bijeenkomst 5: Schakelen met ketenpartners; Gespreksstarter, rollen en competenties; Sturing, beïnvloeding & besluitvorming

Door toepassing van instrumenten en producten van het invoeringsprogramma in de Leerreis en door gebruik te maken van ervaringen van deelnemers, wordt het landelijke aanbod afgestemd op de vraag. 

Schrijf je nu in voor de tweede tranche in jouw regio!

We starten weer in maart met leergroepen in 3 Regio’s. De data voor de bijeenkomsten per regio vind je hieronder:

Zuid

 • Bijeenkomst 1: Dinsdag 10-04-2018
 • Bijeenkomst 2: Dinsdag 29-05-2018
 • Bijeenkomst 3: Woensdag 20-06-2018
 • Bijeenkomst 4: Woensdag 12-09-2018
 • Bijeenkomst 5: Dinsdag 9-10-2018

Noord

 • Bijeenkomst 1: Donderdag 19-04-2018
 • Bijeenkomst 2: Donderdag 24-05-2018
 • Bijeenkomst 3: Dinsdag 10-07-2018
 • Bijeenkomst 4: Maandag 10-09-2018
 • Bijeenkomst 5: Donderdag 04-10-2018

Midden

 • Bijeenkomst 1: Woensdag 25-04-2018
 • Bijeenkomst 2: Woensdag 16-05-2018
 • Bijeenkomst 3: Donderdag 14-06-2018
 • Bijeenkomst 4: Dinsdag 18-09-2018
 • Bijeenkomst 5: Donderdag 11-10-2018

Inschrijven kan via de VNG Academie (inschrijven). De kosten voor deelname bedragen € 499,- euro per dag/€2.495,- totaal per persoon.