Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Overheidssites steeds meer geraadpleegd

27/03/2018

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zette op een rij hoe vaak er in 2017 naar sites van gemeenten en andere overheden werd gesurft en met welk doel. Er blijkt sprake van een toename in gebruik, waarbij hoogopgeleiden de sites twee keer zoveel bezoeken.

Toename gebruik

Steeds meer Nederlanders van 12 jaar of ouder gebruiken de sites van overheden en publieke instanties: in 2017 deed bijna drie kwart van hen dat. Dat zijn zo’n 10,7 miljoen mensen. In 2016 was dat aantal 4 procent lager, zo brengt het CBS-onderzoek (ICT-gebruik, huishoudens en personen) in beeld.

Doel van het bezoek

Van alle gebruikers was twee derde op zoek naar informatie, bijvoorbeeld over burgerzaken en sociale voorzieningen. Ruim de helft van de bezoekers heeft documenten gedownload, iets meer dan de helft stuurde documenten via internet terug. Ook dit aantal nam in 2017 toe ten opzichte van 2016.

Vooral hoogopgeleiden

Wie bezoeken overheidssites? Zo’n 85 procent van de 25- tot 45-jarigen surfte naar een overheidssite. Hoogopgeleiden raadplegen de sites frequenter dan lager of middelbaar opgeleiden: zelfs twee keer zo vaak. Verder hebben mannen iets vaker online contact met overheidsinstanties en andere publieke instanties dan vrouwen (76 procent mannen tegen bijna 70 procent vrouwen).

Keurige vierde

Nederland valt trouwens net buiten de top drie van landen in de Europese Unie waar burgers het meest op overheidssites te vinden zijn. Alleen Denemarken, Zweden en Finland scoorden hoger, met 83 procent of meer. In Zuid- en Oost-Europa liggen de percentages aanzienlijk lager.