Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Tweede Kamer neemt Uitvoeringswet AVG aan

27/03/2018

Eind februari 2018 presenteerde de Europese Commissie de stand van zaken omtrent de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de lidstaten. Hieruit bleek onder andere dat in nog maar twee lidstaten de relevante nationale wetgeving was aangenomen. Dit nationaal wettelijk kader moet in orde zijn voor de regels van de AVG op 25 mei 2018 van toepassing worden.

Het wetsvoorstel voor de Nederlandse Uitvoeringswet AVG is in december 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 13 maart stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en de ingediende amendementen en moties. Het wetsvoorstel van de Uitvoeringswet is hierbij aangenomen.

Per 25 mei 2018 moeten onder andere decentrale overheden voldoen aan de regels van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG vervangt de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens. In Nederland was deze richtlijn geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Lees het hele nieuwsbericht op europadecentraal.nl