Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitnodiging VIAG themadag 6 april 2018

21/03/2018

Op vrijdag 6 april a.s. staat de VIAG themadag (inclusief ALV) op de agenda. Ook dee keer hebben wij deze middag met interessante onderwerpen kunnen samenstellen. Het programma in het kort:

13.00 uur          Ontvangst met koffie/thee

13.30 uur          Digitale transformatie, ICT en informatie in relatie tot de activiteiten van de gemeenteraad.

                        Kees van der Tempel Senior partner en strategisch adviseur samenwerking/herindeling lokale overheid bij Native

                        Consulting

14.10 uur          VIAG Algemene Ledenvergadering

                        Agenda:
                        1. Concept notulen ALV 24 maart 2017 + ALV 13 december 2017
                            a. Voorgesteld wordt de conceptnotulen goed te keuren. 
                        2. Verslag door voorzitter over activiteiten van afgelopen periode
                        3. Financiën 
                            a. Financieel jaarverslag
                            b. Décharge bestuur over het boekjaar 2017
                            c. Benoemen controle cie 2018
                        4. Plannen 2018 
                            a. De voorzitter schetst de plannen voor 2018
                            b. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2018 (zie jaarverslag)
                        5. Ledenbericht VIAG-IMG
                            a. Een van de speerpunten voor 2018 is de samenwerking met IMG. Hiervoor is bijgevoegd ledenbericht opgesteld.
                        6. Rondvraag en afsluiting

14.50 uur          Pauze

15.20 uur          Gemeente geeft de burger regie dankzij Blockchaintechnologie

                        Kees Groeneveld  Interim Manager Overheid en Zorg. Leveranciersmanagement /ICT opdrachtgeverschap/Strategie/ 

                        PPS /Blockchain, eWaarmerk ESpecialisten BV en Bart Suers, Business Consultant BCT

16.00 uur          Naar grip op gemeentelijke informatievoorziening “Common Ground”       

                        Arend van Beek, Ambassadeur Common Ground

16.40 uur          Borrel en hapje

Voor een verdere inhoudelijke toelichting, locatie gegevens en aanmelding klik  hier