Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Consultatie op voorontwerp Besluit Digitale Overheid

10/04/2018

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voorontwerp van het Besluit digitale overheid openbaargemaakt. Wij informeren u hierbij dat u inhoudelijk kunt reageren op dit Besluit. Zie de brief voor meer informatie.

Wat betekent het Besluit digitale overheid voor u?
Het Besluit digitale overheid reguleert de onderwerpen persoonsgegevensverwerking en informatieveiligheid in relatie tot de toegang tot elektronische dienstverlening. Publieke dienstverleners moeten aan deze eisen inzake informatiebeveiliging voldoen.

Vragen?
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Logius via 0900-555 4 555 of servicecentrum@logius.nl.