Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vernieuwde Roadmap: van informatie naar informatiebeleid

24/04/2018

De afgelopen maanden heeft VNG Realisatie samen met een groep gemeenten gewerkt aan een nieuwe versie van de Roadmap op www.da2020.nl. De hernieuwde Roadmap heeft meer aandacht voor de onderlinge samenhang tussen informatie én helpt gemeenten om bouwstenen voor een lokaal informatiebeleid te formuleren.

Hernieuwde Roadmap

De nieuwe Roadmap biedt een samenhangend overzicht van ontwikkelingen die in de informatiesamenleving op gemeenten af komen. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn de Omgevingswet, de Generieke Gemeentelijke Infrastructuur (GGI) en Internet of Things. Relaties tussen ontwikkelingen – zoals tussen Internet of Things en Blockchain – worden direct zichtbaar. Daarnaast laat de Roadmap zien welke fases een ontwikkeling doorloopt, en wat de belangrijkste mijlpalen zijn, zoals een congres of de lancering van een product.

Exporteren en hergebruiken van informatie

Iedere gebruiker kan zijn eigen Roadmap samenstellen door de ontwikkelingen te selecteren die lokaal van belang zijn. Deze ontwikkelingen, inclusief alle ondersteuningsmiddelen die daarmee samenhangen, kunnen worden geëxporteerd naar een slim Excelbestand. Daarin kunnen gemeenten de informatie verder toespitsen op de lokale situatie, bijvoorbeeld door eigen projecten en ontwikkelingen toe te voegen.

Bouwstenen voor een informatiebeleidsplan

Op basis van de (gepersonaliseerde) export van informatie, kunnen vervolgens de bouwstenen voor een lokaal informatiebeleidsplan worden gegenereerd. Dit slimme document benoemt de onderdelen die in een informatiebeleidsplan aan bod kunnen komen, bevat voorbeeldteksten en geeft een overzicht van de geselecteerde ontwikkelingen en ondersteuningsmiddelen. Daarmee is de Roadmap een logisch vertrekpunt om aan uw eigen informatiebeleid te werken!

Bekijk de nieuwe Roadmap.