Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vacature Logius: Profiel coördinator bureau PL

26/04/2018

Dit is een nieuwe vacature voor een coördinator voor het programmabureau van de Programmeringsraad Logius. VNG ziet graag dat deze door iemand met ervaring bij een gemeente wordt ingevuld. Nadere informatie bij Koen Wortmann of Nathan Ducastel van VNG.

 

Gevraagd:

Gezocht een fulltime coördinator voor het Programmabureau Programmeringsraad Logius. De coördinator die het bureau aanstuurt is afkomstig uit de organisatie van een van de PL-leden en is op basis van gesloten beurs verbonden aan het bureau. Start van de coördinator is voorzien medio april/mei.

 

Programmabureau Programmeringsraad Logius

De programmeringsraad Logius (PL) is een interbestuurlijk gremium waarin gestuurd wordt op de Generieke Digitale Infrastructuur die door Logius geleverd wordt. Het Programmabureau Programmeringsraad Logius is het virtuele samenwerkingsverband waarin alle inhoudelijke stromen bij elkaar komen en onderling worden verbonden, bemenst met medewerkers van de diverse organisaties (parttime/op basis van gesloten beurzen). De inhoudelijke stromen komen uit diverse projecten die onder het Programmabureau PL (BPL) vallen op gebied van architectuur, planning & control en voor de totstandkoming van bijvoorbeeld het programmaplan programmeringsraad Logius. Maar ook stuurgroepen als Machtigen, vernieuwing Berichtenbox vallen onder de PL. Ook al zijn de stellers van notities die in de PL worden besproken verantwoordelijk voor de interbestuurlijke afstemming ervan, het Programmabureau PL draagt zorg voor ondersteuning, overall control en coördinatie.

 

Taken Programmabureau PL:

 • Het Programmabureau PL is een virtueel bureau en wordt bemenst door personen afkomstig uit de organisaties van de leden (parttime/op basis van gesloten beurzen). Afhankelijk van het onderwerp werken de inhoudelijk experts aan een bepaald vraagstuk samen en leveren zij op aan de PL. Stukken kunnen ook voortkomen uit stuurgroepen of andere gremia ressorterend onder de PL.
 • Het programmabureau PL begeleid de totstandkoming van het Programmaplan Logius.
 • Het Programmabureau PL vormt het schakelpunt met diverse stuurgroepen en projecten gerelateerd aan de GDI die door Logius geleverd word

 

Taken coördinator bureau:

De coördinator speelt een centrale rol rondom de afstemming van Logius GDI-voorzieningen en alle gremia die daar hun bijdrage aan leveren.

-    De coördinator heeft de dagelijkse leiding van het bureau.

 • De coördinator houdt het overzicht over alle lopende projecten en onderhoudt de contacten met alle stuurgro (P&C cyclus)
 • De coördinator is faciliterend waar het gaat om het bijeenbrengen van uiteenlopende expertises en bela
 • De coördinator is niet eindverantwoordelijk voor de opgeleverde stukken, die verantwoordelijkheid ligt bij de stellers van de stukken. De coördinator is wel verantwoordelijk voor het afdwingen van de juiste kwaliteit van de s
 • De coördinator begeleid het tot stand komen van het programmeringsplan Logius.
 • Gezien het virtuele karakter van het Programmabureau is de coördinator veel in het veld bij de afnemers en andere organisaties.

 

De coördinator:

 • Gedacht wordt aan een coördinerend beleidsmedewerker / programmamanager (schaal 13/14 functie).
 • Rapporteert aan de Programmeringsraad Logius en opereert in nauwe samenwerking met de voorzitter van de PL.
 • Heeft ervaring met het opzetten van een coördinerend bureau.
 • Kan coöperatief/samenwerken en effectief communi Eén team vormen, omgaan met kritiek en weerstand.
 • Kan complexe processen en programma’s aansturen heeft hiermee ook aantoonbare ervari
 • Heeft ervaring met interdisciplinair sam
 • Is bekend met de interbestuurlijke (of eventueel de interdepartementale) overlegstructuren.
 • Heeft kennis of ervaring met de uitvoering.
 • Kan onafhankelijk kunnen opereren.
 • Weet overzicht te houden.
 • Heeft ervaring met de digitale overheid.

 

Specifiek worden de volgende competenties gevraagd:

 • Resultaatgericht
 • Bestuurssensitief
 • Verbinder
 • Spin in het web
 • Zelfstandig sterk maar ook een teamspeler
 • Flexibel, proactief en stressbestendig