Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatieveiligheid is onderwerp voor de burgemeester

08/05/2018

Informatieveiligheid en privacy zijn een onderwerp voor de burgemeester, zegt Franc Weerwind, burgemeester van Almere. “Het is heel belangrijk dat je als bestuurder ook op dit vlak je ogen en oren openhoudt.”

“De lokale samenleving is een informatiesamenleving geworden. In onze dienstverlening, onze bedrijfsvoering èn in onze gemeenschap,” zegt Weerwind in een interview in het Burgemeestersblad, het blad van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

“Natuurlijk hebben we in onze organisatie goede specialisten die zich met informatieveiligheid en privacy bezighouden, zoals de privacy information officer en de chief information security officer. Ik overleg frequent met hen, zodat ik weet wat er speelt. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om hier een vinger aan de pols te houden, want dit onderwerp kan en mag je niet alleen aan de specialisten overlaten. Daarvoor zijn de risico’s te groot, want digitale dreigingen kunnen heel ontwrichtend zijn.”

Kennis vergroten

De samenleving is een informatiesamenleving geworden, waarin een belangrijk deel van het openbare leven zich online afspeelt. Moet de burgemeester de positie die hij of zij in de fysieke wereld inneemt ook in de online wereld vormgeven? “Ik vind het heerlijk om daarover na te denken, met wetenschappers en met ketenpartners zoals VNG Realisatie en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). In ieder geval vind ik dat burgemeesters zich in deze thematiek horen te verdiepen. Het is belangrijk dat bestuurders hun kennis en kunde over informatievoorziening vergroten.” In het bijhouden en vergroten van die kennis staan bestuurders niet alleen, zegt Weerwind. Er is veel expertise waar zij gebruik van kunnen maken, onder meer bij de IBD.

Het volledige interview vindt u op pagina 12 en 13 van het Burgemeestersblad