Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verzoek deelname aan tevredenheidsonderzoek BAG

08/05/2018

Hoe tevreden bent u over de BAG?

Hierbij nodigen wij u uit voor het tevredenheidsonderzoek over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG biedt een kwalitatief hoogwaardige, landelijke registratie van alle gebouwen en adressen in Nederland. De BAG is een belangrijk onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties. De BAG bevat basisgegevens van alle adressen en gebouwen, zoals bouwjaar en locatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kadaster (als beheerder van de Landelijke Voorziening BAG) zijn benieuwd naar hoe het gebruik van de BAG wordt ervaren en voor welke doelen de BAG wordt ingezet.

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Door uw mening te geven, kunnen wij verbeteringen binnen de BAG realiseren. Resultaten uit de eerdere twee onderzoeken (2013 en 2015, zie: https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/adressen-en-gebouwen/evaluatie-bag/afnemersonderzoek-bag)  zijn meegenomen als input voor de ontwikkelingen in het kader van BAG2.0. Hierdoor zijn er aanpassingen gedaan omtrent o.a. de gebruiksvriendelijkheid van de BAG-viewer, zo is er nu de terugmeld-functionaliteit en zijn er eerste verkenningen naar 3D-mogelijkheden. Ook over deze verbeteringen kunt u in dit onderzoek uw mening kwijt. Wij nodigen u daarom uit om deel te nemen aan dit derde onderzoek, zodat wij de BAG beter kunnen laten aansluiten op uw wensen.

Hoe doet u mee?

U kunt feedback geven over de producten en diensten van de BAG door op deze link te klikken. Het invullen van de vragenlijst gebeurt geheel online en neemt 10 á 15 minuten van uw tijd in beslag. U kunt tot uiterlijk 25 mei aan dit onderzoek meedoen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Statisfact. We willen benadrukken dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met de door u gegeven antwoorden wordt omgegaan. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en hopen dat u bereid bent deel te nemen aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Martijn Odijk Coördinator Basisregistratie Adressen en Gebouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Janette Storm Secretaris BAG Bronhouders en Afnemers Overleg (BAG BAO) Productmanager Basisregistratie Adressen en Gebouwen Kadaster

Statisfact

Andrew Chandler andrew.chandler@statisfact.nl