Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gewijzigde regelgeving basisregistratie(s) adressen en gebouwen 1 juli 2018 formeel in werking

22/05/2018

Per 1 juli 2018 treden de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor de basisregistratie(s) adressen en gebouwen in werking. Dit in verband met de modernisering en de vereenvoudiging van de registratie en het toezicht. Vanaf 1 juli is er geen sprake meer van twee basisregistraties maar van één geïntegreerde Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 

Gemeenten zullen als bronhouder van de BAG op korte termijn hierover formeel geïnformeerd worden via een brief van het ministerie van BZK aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders. Het ministerie van BZK, Kadaster en VNG Realisatie werken momenteel aan een stappenplan. Dit stappenplan zal naar verwachting eind mei worden gepubliceerd op de website van het Kadaster over BAG 2.0.

Het hele bericht over de wijzigingen is te vinden op site van de geo-basisregistraties.

Geo-basisregistraties: gewijzigde wet en regelgeving bag per 1-juli 2018 in wer…