Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nederlandse Cybersecurity Agenda gepresenteerd

22/05/2018

Minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft op 21 april 2018 de kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij presenteert in de agenda zeven ambities die de komende jaren omgezet moeten worden in concrete maatregelen die cyberdreigingen het hoofd bieden en Nederland digitaal veilig maken.

Publiek-private samenwerking

Een daarvan is dat het kabinet Nederland digitaal veiliger wil maken in nauwere samenwerking met het bedrijfsleven. Cyberaanvallen beperken zich niet alleen tot de overheid. Zo moet er een landelijk dekkend stelsel komen waarbij informatie over de laatste cyberdreigingen en mogelijke maatregelen breder en effectiever worden gedeeld tussen overheid en bedrijven.

Veiligheid is topprioriteit

Volgens Grapperhaus beschikt Nederland over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd nemen kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe. Gebruikte aanvallen zijn steeds geavanceerder en complexer. Daarom is veiligheid in het digitale domein topprioriteit van het kabinet. In de NCSA staat welke stappen door de overheid en/of marktpartijen gezet moeten worden.

Extra bescherming vitale processen

Daarnaast vragen de vitale processen extra bescherming en versneld herstel bij uitval of schade. Het is daarom belangrijk dat bedrijven uit de vitale sector werken met vertrouwde cybersecuritybedrijven. Samen met het bedrijfsleven zal daarom gewerkt worden aan de certificering daarvan.

Aanpak van cybercrime en bewustwording

Andere punten op de agenda zijn onder meer de aanpak van cybercrime door meer capaciteit bij het Openbaar Ministerie en de Politie en betere voorlichting richting de burgers ter bewustwording van de maatregelen die ze kunnen nemen.