Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Raadsleden moeten kritische vragen stellen over privacy’

22/05/2018

Raadsleden moeten er goed op toezien dat colleges de juiste maatregelen nemen bij het voldoen aan privacywetgeving. Die oproep doet privacyjurist Marjolein Hoff van VNG. ‘Privacy is niet langer een onderwerp waarmee alleen juristen mee bezig zijn.’

Meer aandacht voor privacy in de raad

Volgens Hoff raakt het de hele organisatie en daarmee ook de gemeenteraad, zo legt ze uit in een video op de website van VNG. Raadsleden moeten daarom meer aandacht gaan besteden aan privacy. De reden dat privacy belangrijk is, komt doordat gemeenten er in de afgelopen jaren nieuwe taken bij hebben gekregen, met name in het sociaal domein. Ook worden er steeds meer persoonsgegevens verwerkt omdat gemeenten steeds meer digitaal werken.

Verantwoordelijkheid ligt bij college

‘Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AVG binnen de gemeente. Zij moet ervoor zorgen, dat de juiste werkwijze rondom privacy in alle lagen van de organisatie doordringt’, legt Hoff uit. Gemeenten moeten per 25 mei aan nieuwe eisen voldoen. Dat houdt in dat ze een Functionaris Gegevensbescherming moeten hebben, een privacybeleid moeten vaststellen, bewustzijn van privacyrisico’s moeten stimuleren en met documentatie aantonen dat ze goed met de regels omgaan.


Raad moet college controleren

Ook moeten gemeenten goed kijken naar het verdelen van taken en verantwoordelijkheden op privacygebied binnen hun organisatie. ‘Het college is aan zet maar de raad controleren of het college dat goed doet, kritische vragen stellen over de genoemde maatregelen. Zo worden problemen met de AP voorkomen’, aldus Hoff.


Ook rekenkamers aan de bak

Ook lokale rekenkamers moeten voor 25 mei een functionaris gegevensbescherming (FG) hebben. Rekenkamers die in gebreke blijven, riskeren een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het doel is dat de privacybescherming voor alle personen van wie een rekenkamer gegevens verwerkt, daardoor wordt verbeterd. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om gegevens van burgers die zij in het kader van onderzoek verzamelen, maar ook om gegevens van ambtenaren, raadsleden of geraadpleegde experts. Ook als onderzoek wordt uitbesteedt, blijft de rekenkamer verantwoordelijk.

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal