Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten moeten nog stappen maken met Berichtenbox

05/06/2018

Gemeenten hebben nog veel werk te verrichten met de implementatie van de Berichtenbox, de digitale postbus waar bewoners berichten van de overheid kunnen ontvangen, bewaren en beheren. Ongeveer drie op vijf gemeenten zijn nu aangesloten. Van alle met de Berichtenbox verzonden berichten is slechts 1,3 procent afkomstig van gemeenten.

1,3 procent van berichten door gemeenten verstuurd
De Rekenkamer brengt die cijfers naar buiten in een rapport over het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verreweg de meeste berichten in de Berichtenbox worden verzonden door de Belastingdienst, namelijk bijna 73 procent. Gemeenten maken met 1,3 procent tot nu toe maar een klein deel uit van de Berichtenbox. Van de door gemeenten verzonden berichten wordt maar 83 procent ook daadwerkelijk door de burger geopend, dat percentage is hoger dan bij de meeste andere aanbieders van berichten. Van de berichten van de Belastingdienst wordt bijvoorbeeld maar 34 procent geopend.


Doelstelling vorige kabinet

Het vorige kabinet had voor zichzelf de doelstelling bedacht dat burgers en bedrijven in 2017 alle zaken met de overheid digitaal konden regelen. Dat dit niet gelukt is, wordt door de informatie in het rapport bevestigd. Een publieke organisatie kan ervoor kiezen om berichten via de Berichtenbox te versturen, maar is hiertoe niet verplicht. Het gebruik van de Berichtenbox neemt wel steeds verder toe. Er worden meer accounts geactiveerd en het aantal aanbieders van berichten stijgt.


Ambtenaren pessimistisch over snelheid digitalisering 

Uit onderzoek van I&O Research en Binnenlands Bestuur in april werd duidelijk dat zo’n 30 procent van de ambtenaren verwacht dat het contact tussen de overheid enerzijds en burgers en ondernemingen anderzijds nooit volledig digitaal zal verlopen. Eveneens drie op de tien schatten dat het volledige digitale contact zich pas tussen 2020 en 2025 gaat voltrekken; een even groot percentage verwacht het zelfs pas na die tijd. 

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal