Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

AP start met controle overheidsorganisaties

19/06/2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij vierhonderd overheidsorganisaties bekeken of er een functionaris voor gegevensbescherming (FG) is aangesteld. Tot nu toe wordt duidelijk dat minder dan 4 procent dit nog geregeld heeft. Zij hebben een brief ontvangen van de AP.

'Positief dat er zoveel organisaties een FG hebben aangemeld'

De AP meldt dat in een persbericht. De overheidsorganisaties die nog geen functionaris hebben aangesteld moeten voor 11 juni laten weten wie hun FG is. Doen zij dit niet, dan kan de AP een sanctie opleggen. De AP heeft alle gemeenten, provincies en waterschappen gecontroleerd. Ook ministeries en zelfstandige bestuursorganen werden onder de loep genomen. ‘Het is positief dat zoveel overheidsorganisaties al een FG hebben aangemeld. Het geeft er blijk van dat ze zorgvuldig willen omgaan met de bescherming van persoonsgegevens. We zijn met de controle op deze verplichting begonnen bij de overheid. De komende maanden zullen we ook in de private sector dergelijke controles gaan uitvoeren’, aldus Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de AP.

Belangrijk aanspreekpunt

De FG’s zijn belangrijk om de AVG, die iets meer dan een week geleden van kracht werd, goed uit te voeren. ‘De FG kan vanuit een onafhankelijke positie adviseren over hoe de privacywetgeving moet worden toegepast in zijn organisatie. Hij is als het ware de interne privacytoezichthouder; hij fungeert als de oren en ogen ter plaatse. Voor ons is de FG een belangrijk aanspreekpunt’, aldus Tomesen.


Ook raadsleden moeten alert zijn
De VNG deed onlangs de oproep aan raadsleden om erop toe te zien dat ook colleges de juiste maatregelen nemen bij het voldoen aan privacywetgeving. Raadsleden moeten daarom meer aandacht gaan besteden aan privacy. De reden dat privacy belangrijk is, komt doordat gemeenten er in de afgelopen jaren nieuwe taken bij hebben gekregen, met name in het sociaal domein. Ook worden er steeds meer persoonsgegevens verwerkt omdat gemeenten steeds meer digitaal werken.