Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+

19/06/2018

Hoe kunnen we de komende jaren nog meer laaggeletterde volwassenen helpen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden? En hoe zouden we het leesplezier van kinderen en jongeren verder kunnen vergroten? Deze vragen staan centraal tijdens de Dialoogdagen georganiseerd door de ministeries van OCW, VWS, SZW en BZK en de Vereniging van Gemeenten (VNG).

Tijdens de Dialoogdagen wordt de basis gelegd voor een ambitieuze vervolgaanpak van laaggeletterdheid, leesbevordering en digitale inclusie

Voor wie zijn de Dialoogdagen?

Iedereen die betrokken is bij het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid of daar zelf ervaring mee heeft, is van harte welkom: mensen die (ex)laaggeletterd zijn, professionals in het sociaal domein, lokale bestuurders, gemeenteambtenaren (beleidsmedewerkers volwasseneneducatie, onderwijs, digitalisering/IT, bibliotheekwerk, sociaal domein), onderzoekers, ondernemers, taalcoaches, docenten, werkgevers, bibliotheekmedewerkers en anderen.

Waar en wanneer worden de Dialoogdagen gehouden?

  • Dinsdag 19 juni, 10.00 – 15.30 uur, Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag
  • Donderdag 28 juni, 10.00 – 15.30 uur, Weener XL, Van Herpensweide 1, ‘s-Hertogenbosch
  • Woensdag 4 juli, 10.00 – 15.30 uur, Gemeente Almere.
  •  

Meer informatie

Meer informatie over de Dialoogdagen, het programma en de mogelijkheid om aan te melden voor één van de Dialoogdagen, leest u op rijksoverheid.nl.