Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Overheid blijft Facebook gebruiken voor communicatie

19/06/2018

 

 

Moet de Nederlandse overheid Facebook na het dataschandaal met Cambridge Analytica nog wel gebruiken voor overheidscommunicatie? De minister schrijft in zijn antwoord op Kamervragen dat hij geen aanleiding ziet om consequenties te trekken.

Vragen na Cambridge Analytica-schandaal
De gegevens van tienduizenden Nederlanders kwamen via Facebook in handen van onderzoeksbureau Cambridge Analytica, zo werd in maart 2018 bekendgemaakt. VVD-kamerlid Sven Koopmans stelde vragen over Facebook aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming. Koopmans wilde weten wat dit voor het vertrouwen van de Nederlandse overheid in het gebruik van Facebook voor diverse vormen van overheidscommunicatie betekent. Hij vroeg de minister tevens welke consequenties eraan verbonden worden.

'Handel in persoonsgegevens niet uitsluitend zien als verdienmodel'

‘Facebook heeft een groot bereik en is daarom voor overheidscommunicatie een belangrijk medium. Ik zie thans geen aanleiding om uit het incident inzake Cambridge Analytica consequenties te trekken voor de overheidscommunicatie via Facebook’, aldus de minister, die tegelijkertijd ook vindt dat de handel in persoonsgegevens niet uitsluitend als verdienmodel mag worden gezien. ‘Ik zal met Facebook en andere aanbieders in gesprek gaan om hen nog eens op hun verantwoordelijkheid te wijzen’, zo merkt hij op.

'Gemeenten realiseren zich niet altijd wat aan derden wordt verstrekt'

Ook gemeenten denken na over gebruik van Facebook. De Arnhemse wethouder Martijn Leisink (D66) wilde met een relatief eenvoudige check wel eens onderzoeken hoe gemeenten met Facebook en Google Analytics omgingen, zo vertelde hij onlangs in een interview met Binnenlands Bestuur. ‘Ik las over het gebruik van de pixel door zorgverzekeraars en besloot alle .nl-namen van Nederlandse gemeenten in te vullen. Vooral het vele gebruik van Google Analytics viel me op. Handige tools, maar gemeenten realiseren zich niet altijd wat er onder water aan derden wordt verstrekt.’


Nieuw bewustzijn bij gemeenten 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaf aan dat er aandacht is voor gegevensdeling door gemeenten. ‘Er is al een nieuw bewustzijn over impact van digitalisering van dienstverlenings­processen en een belangrijk onderdeel daarvan is transparantie over wat we met die gegevens doen. We moeten goed nadenken over data-eigenaarschap en impact van algoritmes. Daarin politieke keuzes maken is een tweede, maar het vraagstuk moet eerst inzichtelijk zijn’, stelde directeur Informatiesamenleving Nathan Ducastel. Hij noemde onder meer het programma van Binnenlandse Zaken – waar ook gemeenten bij zijn betrokken –  over regie hebben op gegevens. ‘Wees er bewust van welke gegevens je in dienstverleningstransacties weggeeft, maar ook tussen inwoner, bedrijf en overheid. Heb zicht op wie jouw gegevens gebruikt. Dat programma is heel nuttig.’

Verborgen gegevensdeling
Ducastel wees erop dat een bestuurlijke visitatiecommissie 120 gemeenten heeft bezocht om hen bewust te maken van privacy en informatieveiligheid. ‘Dat ging op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Bij digitale dienstverlening waar NAW-gegevens in het spel zijn, zie je wel dat andere kanalen dan Facebook worden gebruikt. De verborgen gegevensdeling is niet meegenomen’, aldus Ducastel. ‘Daar hebben we geen zicht op.’

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal