Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De standaardverwerkersovereenkomst gemeenten versie 1.00 is gereed en gepubliceerd.

28/08/2018

 

De nieuwe standaardverwerkersovereenkomst gemeenten versie 1.00 kwam tot stand in nauwe samenwerking met gemeenten en leveranciers en met steun van de Taskforce Samen Organiseren.

Aanleiding en doel

Het is complex gebleken om op basis van reeds bestaande modellen tot afspraken te komen over de verwerking van persoonsgegevens. Na een inventarisatie en gesprekken met gemeenten en leveranciers bleek dat het wel degelijk mogelijk is om tot standaardafspraken te komen op de onderdelen die wettelijk verplicht zijn. De standaard verwerkersovereenkomst bevat deze onderdelen.

Het doel van het document is om het gemeenten en hun leveranciers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over de verwerking van persoonsgegevens. Dit product bevat de gemeentelijke standaard voor een verwerkersovereenkomst. Deze standaard wordt gebruikt als aanvulling op een hoofdovereenkomst om nadere afspraken te maken over de omgang met persoonsgegevens.

Verplicht

De standaardverwerkersovereenkomst gemeenten zal op initiatief van de Taskforce Samen Organiseren worden aangeboden aan het College van Dienstverlening om als standaard te worden vastgesteld. Gemeenten en leveranciers zijn in principe verplicht gebruik te maken van deze standaard. Als partijen dat niet doen, of wijzigingen in de standaard aanbrengen, moeten zij gemotiveerd vastleggen waarom zij de standaard niet gebruiken, dan wel daarvan afwijken.

Publiceren bedrijfsnaam

Gemeenten gaan deze verwerkersovereenkomst als standaard gebruiken, als leverancier kunt u aan uw (potentiële) klanten duidelijk maken dat u deze standaard gebruikt door een mail te sturen naar info@ibdgemeenten.nl met een bevestiging hiervan. Wij publiceren vervolgens uw bedrijfsnaam op de productpagina van de standaardverwerkersovereenkomst gemeenten. Voorwaarde is dan wel dat u de standaard echt gaat gebruiken van nu af aan, we halen uw bedrijfsnaam weer van de website als we van een gemeente horen dat u dat niet doet.

Deel uw ervaringen

De overeenkomst mag alvast gebruikt worden tussen gemeenten en leveranciers. In de periode tot de vaststelling als standaard zijn we benieuwd naar de ervaringen van zowel gemeenten als leveranciers met de standaardovereenkomst. Als leverancier kunt u die mailen naar privacy@vng.nl .

We lichten de nieuwe verwerkersovereenkomst nader toe op de volgende leveranciersbijeenkomst en op de regionale bijeenkomsten voor IBD-contactpersonen en privacyfunctionarissen dit najaar.