Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Dienstverlening gemeente Enschede krijgt boost door gebruik open data

28/08/2018

Dichter bij de burger staan. Bij de gemeente Enschede pakken ze dat aan door onder meer gebruik te maken van 'Slim Melden', een tool die aan de hand van open data en datasets helpt bij het inventariseren en oplossen van kleine ergernissen. Tot grote tevredenheid van de inwoners.​

Een losse stoeptegel, een niet-werkende lantaarnpaal, afval dat langs de kant van de weg is gedumpt of onveilige speeltoestellen: het zijn veelvoorkomende ergernissen onder inwoners. Gemeenten bieden in dit soort gevallen de mogelijkheid om een melding openbare ruimte (MOR) te doen. Het is dan wel de vraag wat ermee gebeurt en hoelang dat proces in beslag neemt. De gemeente Enschede pakt dat, in navolging van bijvoorbeeld de gemeente Utrecht, anders aan. Meer interactief en op zo'n manier dat inwoners in ieder geval weten dat er iets met hun klacht gebeurt.

Stefan Volmer, beleidsadviseur leefomgeving bij het domein Fysiek bij de Overijsselse gemeente, ziet dit als een begin. Hij zou graag zien dat er op den duur een track and trace-systeem wordt gebruikt, waardoor ook de voortgang bij externe partijen waar de gemeente mee te maken heeft, kunnen worden gevolgd. 'Vergelijkbaar met systemen zoals Bol.com of PostNL gebruiken. Slim Melden is een product dat is voortgekomen uit een samenwerking tussen overheden (lees: gemeenten) en markt. Volmer zou graag zien dat de rol van de markt toeneemt. De markt uitdagen om slimmer te werken, met ons als gemeenten mee te denken en ook buiten de gebaande paden durven denken. Dat het daarbij moet gaan om de inwoners, staat buiten kijf. Dat is wat we willen. Ik ben blij dat bestuur en management van de gemeente Enschede die filosofie onderschrijven.''

Het mooie aan Slim Melden vindt Stefan Volmer de kennisuitwisseling die het oplevert. 'De keuzes die gemaakt zijn voor het systeem zijn ontstaan door meerdere disciplines vanuit de organisatie bij elkaar te zetten. Daardoor krijg je niet alleen een beter product, maar ook meer begrip voor elkaar en elkaars werkwijze. Wat mij betreft geldt dat ook voor collega's vanuit andere gemeenten. Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren en dat je dan kennis en kunde echt benut. Sowieso zit ik hier niet voor mijzelf. Ik werk aan een mooiere stad, een mooiere regio, een mooier land, een betere wereld. Laten we klein beginnen en elke korrel die we kunnen pakken, meenemen.'

'Enschede gebruikt open data voor Slim Melden' in het VNG Magazine