Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Principes voor de digitale stad

28/08/2018

 

Niet elke gemeente noemt zichzelf expliciet een smart city, maar, klein of groot, elke gemeente heeft te maken met de digitale transitie. Technologische ontwikkelingen bieden enorme kansen, maar er zijn ook mitsen en maaren. ‘Want de slimme stad is allang een feit,’ zegt Roxane Daniels, adviseur Trendwatching iSamenleving bij de VNG. ‘En dat roep om regulering.’

Het is zaak dat de overheid het stuur grijpt om mee te bepalen wat er geregeld moet worden om de publieke belangen te beschermen. Over eigenaarschap en het gebruik van data en nieuwe technologieën in de publieke ruimte is namelijk nog niks geregeld, met alle mogelijke gevolgen voor de privacy van de bewoners.  ‘Eindhoven en Amsterdam hebben principes ontwikkeld rond de digitalisering van de publieke ruime die duidelijkheid moeten bieden aan inwoners en ondernemers over de waarden en normen van het gebruik van de digitale infrastructuur van de stad. Het doel van de principes is dat ze stabiliteit bieden aan de maatschappij op terreinen waar regelgeving nu nog ontbreekt. Principes die duidelijkheid bieden aan overheid, bedrijfsleven en inwoners met als ultiem doel het borgen van publieke waarden. Daarom hebben we vanuit de VNG een brief gestuurd naar de leden met en over de principes. Ik adviseer alle gemeenten om kennis te nemen van de principes en te bekijken wat je nu al kunt doen in je gemeente.’

'Principes van de digitale stad' in het VNG Realisatie e-magazine